Faglig profil

Anne Kathrine Bakstad

  • Anne_Kathrine_Bakstad_-_dig-039231.jpg

Stilling: Fagkonsulent Domkirkeodden
Tittel: cand.philol, hovedfag historie (middelalderhistorie)
Fødselsår: 
Epost: : anne.kathrine.bakstad@annomuseum.no
Tlf: 95 97 09 08/62 54 27 00

Vesentlige publikasjoner

Mogens Lauritsson, riksråd og biskop 1513–1537. Hovedoppgave i historie, NTNU

Siste publikasjoner

«Middelalderens merkevarer- Vareplombene fra Hamarkaupangen» I Jacobsen, Harald (red.) Anno Hedmark. Trondheim/ Elverum, Museumsforlaget/ Anno museum. 


Særlige interesseområder

Middelalderhistorie, norsk/ skandinavisk/ europeisk, middelalderarkeologi- arkeologiske funn fra Hamarkaupangen, Primus-registrering av arkeologisk materiale, Ruinkonservering- kalkmuring, Film- og kino som publikumstilbud i museet.

Prosjekter under arbeid

«Vektloddfunnene fra Hamarkaupangen, en fortelling om middelalderens handelsliv?» Artikkel og forskningsprosjekt for Anno museum avd. Domkirkeodden, 2016–2018.

Annet (upubliserte arbeider, seminarinnlegg, forelesninger utstillinger)

  • Anne_Kathrine_Bakstad_-_dig-039231.jpg

Tidligere prosjekter:
2013–2015: Anno museum avd. Domkirkeodden. Forskningsprosjekt med gjennomgang av den store samlingen av vareplomber fra middelalderens Hamarkaupang.

Seminarinnlegg og småartikler:
2016:
-Artikkel: «Vern av ruinene på Domkirkeodden», mai, i Hamar Middelalderfestivals egen festivalavis
2015:
-Foredrag på Riksantikvarens ruinkonserveringsseminar, Selje, oktober. «Erfaringer fra Domkirkeoddens bruk av oppvarmede og isolerte vintervernebygg som en løsning for å forlenge en kort ruinkonserveringssesong».
- Artikkel: Grefsheimgodset- en familiebedrift i storpolitikken», mai, i Hamar Middelalderfestivals egen festivalavis.
2014:
- Småartikkel: «Altre og helgener i Hamarkaupangens domkirke.» mai, i Hamar Middelalderfestivals egen festivalavis.
- Artikkel: «Arkeologiske spor etter tekstilhandel i Hamarkaupangen», mai, i Hamar Middelalderfestivals egen festivalavis.
2013:
- Foredrag på Riksantikvarens ruinkonserveringsseminar, Tønsberg, oktober. «Hamarkaupangen- Borgarsyssel tur-retur. Hospitering og oppsøkende virksomhet som utgangspunkt for aktiv opplæring og kompetanseoverføring».


Utstillingsproduksjon:
2007–2013: Formidlingsseksjonen og Flerkulturelt senter, Glomdalsmuseet: Stasjonær utstilling: Produksjon av «Mangfoldige Hedmark», Vandreutstillinger: «Fotspor Somalia-Norge» og vandreutstillingsversjon av «Mangfoldige Hedmark». Produksjon av diverse temporære utstillinger: bl.a. persisk teppeutstilling, utarbeidelse av utstillingshefte til «Fotspor Somalia-Norge».