Faglig profil

Bjørn Sverre Hol Haugen

  • bjorn-haugen-pressebilde.jpg

Stilling: førstekonservator
Tittel: Ph.d. kulturhistorie. Universitetet i Oslo, avhandlingstittel: Virkningsfulle tekstiler – i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet
Fødselsår: 1972
Epost: bjorn.sverre.hol.haugen@annomuseum.no
Tlf: 62 88 82 90
Vitenskapelige verv/medlemsskap: ICOM costume (medlem), redaksjonsråd Tidsskrift for kulturforskning, redaksjonsråd Norsk museumstidsskrift.

Vesentlige publikasjoner

Haugen, Bjørn Sverre Hol et al. 2006. Norsk bunadleksikon. Alle norske bunader og samiske folkedrakter. Damm forlag, Oslo 2006.

Siste publikasjoner

2016b  «Kristofer Visted – museumsmann og kulturhistorikar». I Harildstad, Gudmund (red.): Jul i gamle dager. Scandinavian Academic Press.

2016a  «Rekonstruované časy. Případová studie k norskému lidovému oděvu [Reconstructed Time. A Case Study of Norwegian Folk Dress]». Národopisná revue (3), s. 214–226.

2015c. «En sanselig kjole». Norsk museumstidsskrift, 1 (01), s. 7–32.

Særlige interesseområder

Materialitet og musologi. Drakt. Boformer. Revitalisering og kulturarv. Bunadbruk og folkedans.

Prosjekter under arbeid

2017. ”Himmelen sto alltid åpen over meg” – Formidling av Hans Børlis lyrikk i et fysisk og mentalt landskap. Del av prosjektet Museum som minnepolitiske aktørar, i regi av Litteraturnettverket for norske museer.

2017. Eilert Sundt og skikken. Framlegg på konferansen "Tid for kulturforskning", Bø, januar 2017.

2017. Bokprosjekt i regi av Kulturhistorisk museum m.fl.: Museumsdirektøren, geografen og DNT-legenden Yngvar Nielsen. Samling, ideologi og nasjon. Artikkel med arbeidstittel: "Nasjonaletnografika, Yngvar Nielsen og folkedraktene".

2017. Forskningsprosjektet Små museer i Norden. Utvikling av prosjektidé under ledelse av professor i museologi ved Umeå universitet, Kerstin Smeds. Artikkelprosjekt om utvikling av norske bygdetun.

2016–2017. Utdanning. Leder av forskningsprosjekt i regi av Anno museum i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Artikkel under arbeid: "Lærelyst, holdninger og skolebuss". 

2016–2017. «Kroje and bunad in the Czech Republic and Norway». Feltarbeid og forskningsprosjekt i samarbeid mellom Anno museum og Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, Czech Republic.

2016. «Museer, drakt og tid.» Artikkel levert til vurdering hos Nordisk Museologi.

2016.   «Symboler, semiotikk og drakthistorie». I Norsk institutt for bunad og folkedrakt: Rapport fra Nordisk draktseminar, Fagernes, august 2015. [høst 2016]

2016. «Museet som aldri ble til». Artikkelutkast levert til vurdering for Norsk museumstidsskrift.

Annet (konferanser og innlegg)

Konferanser

2015: 

- Conference workshop under 33. nordiske etnologkongress i København, med tittelen Studies in Dress revisited and reinvigorated. Ansvarlig for workshop sammen med Assistant Professor, PhD Marie Riegels Melchior, Copenhagen University og Senior Researcher, PhD & DPhil Mikkel Venborg Pedersen, Nationalmuseet i København.
2013: 

- Medlem av hovedkomité samt ansvarlig for ph.d.-workshop og sesjon under den nordiske konferansen The Eighteenth Century in Practice, Lysebu Oslo.

Forelesninger og konferanseinnlegg

2016: 

- Hovedforeleser for kurset Museum og kulturarv – kontekst og kommunikasjon, MA museologi UiO.
- Reconstructed Times. Innlegg på konferansen Museenes mangfoldige praksiser, Norsk Teknisk museum, Oslo og Universitetet i Oslo.
- Materiell kultur og museum, innlegg på Historiedagane, Høgskulen i Volda, juni.
2015: 

- Materiell kultur i globaliseringens tidsaler, 2 dobbelttimer BA kulturhistorie, UiO.
- Clothes make men. 33. nordiske etnologkongress, København, august.
- Rokokkokarar, dobbelt forelesning Drakt og samfunn, NTNU videre/Norsk institutt for bunad og folkedrakt, BA-nivå.