Dokumentasjonsenheten

Dokumentasjonsenheten jobber på tvers av avdelingene i Anno museum, innenfor fagområdende samlingsforvaltning og dokumentasjon; bevaring, foto og annen dokumentasjon, bibliotek og arkiv. Foreløpig sitter personalet spredt på flere avdelinger, men i framtiden vil enheten ha tyngdepunkt i Annos planlagte Dokumentasjonssenter med fellesmagasin, lokalisert ved Glomdalsmuseet i Elverum.

Dokumentasjonsenheten

Espen Holøyen Skjærbakken

Seksjonsleder Dokumentasjon

Bevaringstjenesten

Vigdis Vingelsgaard

Bevaringsleder/Konservator NKF-N

Anne Storbekken

Konservator NKF-N

Fototjenesten
Bibliotektjenesten