Faglig profil

Ingrid Brustad

  • Ingrid_Brustad.jpg

Stilling: Fagkonsulent, Eidskog Museum
Tittel: Cand.philol. i historie ved UiO. Hovedoppgave: Historieskrivningen rundt Olav den helliges fall på Stiklestad: en komparativ studie av skrift og miljø i fire historieverk fra middelalderen, Universitetet i Oslo 2001.
Epost: ingrid.brustad@annomuseum.no
Tlf: 908 32 246

Siste publikasjoner

«Viser, overfall og ubesindige ord i en rettsstrid fra 1815», Telemark historie: tidsskrift for Telemark historielag 2015 nr. 36.

Særlige interesseområder

Makrohistoriske temaer sett i lys av mikrohistorie (lokalhistorie). Kjønnshistorie. Primærnæringenes kulturhistorie. Teknologihistorie. Skolehistorie. Immateriell historie – fortellinger/musikk/diktning om gjenstander, konflikter, steder og personer. Religionshistorie. Skrifthistorie. Forholdet mellom muntlig og skriftlig kultur. Kunst, språk og litteratur.

Annet (upubliserte arbeider, seminarinnlegg, forelesninger, utstillinger)

«Det går ein friar frå Åse.... - Nattefriing og ulike ærekrenkingar for to hundre år sidan». Foredrag på Bø Prestegard 24. februar 2016, i regi av Bø Museum.