Faglig profil

Knut Djupedal

  • Portrett av avdelingsdirektør Knut Djupedal ved Migrasjonsmuseet.
    Bård Løken/ Anno museum

Stilling: Avdelingsdirektør, Norsk Utvandrermuseum, konservator NMF
Tittel: Master of Arts, University of Oregon, 1978. Thesis: The Innovation and Construction of the Wooden Sailing Ship: 1150 – 1600Magister Artium, Universitetet i Bergen, 1985. Oppgavetittel: «Dei va best sett, dei so va omtrent i balanse». En undersøkelse av verdensbildet i Selje i 1920
Epost: knut.djupedal@emigrantmuseum.no
Tlf: 900 54 993
Vitenskapelige verv/medlemsskap: Chair, The Norwegian-American Historical Assosiation in Norway (2006-2010), Tidligere medlem The American Folklore Society

Vesentlige publikasjoner

Amerikabilder. Den norske vesterheimen 1860-1960. Knut Djupedal og Steinar Hybertsen, Aschehoug 2008.

Utvalg av andre produksjoner

1996: “Hjemvendte emigranter i Nordland”. I Gulliksen, Øyvind T, David Mauk, Dina Tolfsby, red. Norwegian-American Essays. NAHA- Norge, Norsk Utvandrermuseum. s. 157-170

1994a: Tankar om folkekultur og massekultur og om korleis førelesingar blir til…” I Strømsvåg, Arild og Torunn Selberg, red. Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver. s. 317-328

1994b: “Utvandringa frå Selje og Vågsøy mellom 1851 og 1930″. Årbok for Nordfjord s. 115-130

1993: “Mass Media, Esoteric Groups and Folklore”. Journal of Popular Culture 26:4, 69-78

1992: “På fjelltur inn i fortida. Jordskifte og kognitive kart”. Tradisjon 22, 67-81

1990a: “Økonomisk åtferd, mannsideal og verdsbilete i Selje omlag 1920″. Nord-nytt, 78-90

1990b: “The Returned Emigrant and the Movement of Culture. Observations from Norway”. Papers of the Fourth Congress of the International Society for Ethnology and Folklore (SIEF), Bergen, Norway 19.-23. June, 1990. Bergen: Etno-folkloristisk institutt. Vol. II, 129-143

1990c: “Tales from America”. Western Folklore 49 (April): 177-189

1989: Personal Letters as Reaserch Sources”. Ethnologia Scandinavica 19: 51-63

1987: “Sykdomsbegrepet på landsbygda i 1890-årene”. Tradisjon vol 17: 63-76

1986: “The Nordfjordfaering of Western Norway. Changes in an Ancient Small Boat Design in Response to New Technology”. Mariner’s Mirror. Journal of the Society for Nautical Reserach. Vol 72, nr 3. August 1986. pp. 329-350

Særlige interesseområder

Norsk utvandring og hjemvandring; middelalderhistorie; Amerikansk historie, særdeles forholdet  mellom hvite og indianere, og Den amerikanske Borgerkrigen.

Prosjekter under arbeid

Interreg-prosjektet “Ny i Indre Skandinavia”. Samarbeidsprosjekt med UiO om Nordmenn i Latin Amerika.

“Jernteppe-prosjektet” i samarbeid med Museet om Moravisk Slovakia i Uherske Hradiste.

Utvalg av nyere seminarinnlegg og forelesninger

Foredrag “Norwegian Emigration to the United States” ved Norwegian Heritage and Family History Conference, Oct 8.-9., 2007. University of North Dakota.

Foredrag “New in Inner Scandinavia” 01.03.2012 ved Mutvārdu vēsture: dialogs ar sabiedrību. Universitetet i Latvia, Riga.

Foredrag “Telling the Story of Emigration.” 09.11.2012, ved konferansen “Echoes of Migration,” Institute of Contemporary History, New University of Lisboa 07.-09.11.2012.

Utvalgte utstillinger ved Norsk utvandrermuseum

”Nordmenn i Argentina” (2010-2013; også vist i Buenos Aires, Argentina.) 

“Mormons, Norwegians, The Handcart Pioneers, and Torleif Knaphus” (2009). 

“Den Norsk Amerikalinjen” (2008-2013).

“Kavaleristen” (2006)“Den norskamerikanske Malaren Bernhard Berntsen” (2005).

Nordmenn som innvandrere, innvandrere som nordmenn” (1994).