Faglig profil

Laila Grastvedt

  • Laila_Grastvedt_-_dig-039238.jpg

Stilling: Konservator NMF, Hedmarksmuseet
Tittel: Magister artium, folkloristikk,Universitetet i Oslo.
Oppgavetittel: «Det va´ itt´no å sku åt´n dokter etter!» Utvikling av fødselstradisjoner og – holdninger blant fødende og helsepersonell i Norge de siste 150 åra
Epost: laila.grastvedt@domkirkeodden.no
Tlf: 915 48 916

Vesentlige publikasjoner

Skolenes kulturminnemeny – et formidlingsprosjekt til grunnskolene i Akershuskommunene, 1997 – 2007, digitalt www.akershusmuseet.no Kulturminnevernplan for Hurdal kommune, 2003

Siste publikasjoner

Nye formidlingsformer ved Hedmarksmuseet. I: Fra kaupang og bygd 2009, årbok for Hedmarksmuseet, Hamar.

Kinesiske pagoder og tulipantrær – rosemaling på Romerike. I: Romerike i barokk og rokokko 1600- og 1700-tallet. Årbok XXI 2005, Romerike Historielag.

Krasjlanding i museumsvesenet, I: Eidsvoll Bygdetun 50 år 1950 – 2000, Eidsvoll

Julesanger – barnetradisjon? I: Ign 2000, tidsskrift for Enebakk Historielag

Eldre publikasjoner

Kvinners aborttradisjoner – finnes de? I: Kvinnfolk – Kvinnor i tradition och kultur, Etnologiska institutionen, Uppsala universitet 1990

Særlige interesseområder

Livets og årets høytider, spes. forholdet mellom tradisjon og fornyelse. Matskikk – møte mellom innvandrermat og «norsk» matskikk. Bruk av drama og førstepersonsformidling i museene.

Prosjekter under arbeid

Melk til alle måltider. Artikkel om ernæringsideologi og matreklame i Hedmarksmuseets kokeboksamling.

Annet (upubliserte arbeider, seminarinnlegg, foredrag, utstillinger)

Museenes som produsenter av kulturarvtilbud i Den kulturelle skolesekken. Innledning på Hedmark fylkeskommunes DKS- konferanse, april 2011

Fødsel som kulturelt fenomen. Foredrag ved Den norske jordmorforening, avd. Hedmarks 100-års jubileum, Hamar 2009

Ruiner og vernebygg som formidlingsobjekter. Foredrag på Nordisk ruinseminar, Domkirkeodden 2008

Husmannsjinta som itte kunne å lesa. Manus til teatersportopplegg for 7. klassetrinn, Den kulturelle skolesekken, Hedmarksmuseet 2007

Høy og lav ved Eidsvoll og Feiring Jernverk. Foredrag på bergverksseminaret, Nes Jernverk, september 2006

Dra dit pepper´n gror. Vandreutstilling og undervisningsopplegg, Den kulturelle skolesekken, Akershus fylkesmuseum 2006

Den hvite duen og kongetronen. Manus til fortelleteater, Den kulturelle skolesekken, Akershus fylkesmuseum 2004

Tverrkulturelle møteplasser. Dokumentasjons- og utstillingsprosjekt, Akershus fylkesmuseum 1996-1997

Museumsplan for Lørenskog kommune, Akershus fylkesmuseum 1995

Hovedkatalog for Bydelens Dokumentasjonssenter, Kommunearkivaren i Oslo (Oslo Byarkiv), 1990