Faglig profil

Maren Kværness Halberg

  • Førstekonsulent, salg, artikkelskriving ved Musea i Nord-Østerdalen Maren Kværness Halberg.
    Foto: Bård Løken/ Anno Museum

Stilling: Førstekonsulent, Musea i Nord-Østerdalen
Tittel: Forstkandidat fra UMB
Epost: maren.kvaerness.halberg@annomuseum.no
Tlf: 482 03 239

Vesentlige publikasjoner

Fotogrammetriske høydemålinger i skog: faktorer som har betydning for nøyaktigheten. Hovedoppgave i Skogbruk ved NLH 1987

Siste publikasjoner

Et portrett av Ivar Sæter. Årbok for Nord-Østerdalen 2014

Familien Schärer og formidlertradisjon på Bjørgan. Årbok for Nord-Østerdalen 2014

Dordi Olsdatter Glassmakerstuen. Årbok for Nord-Østerdalen 2014

«De som skal skjøtte skogen, må huske å skjøtte seg selv.» Om felleshusholdning for skogsarbeidere i Rendalen på 50-tallet. Årbok for Nord-Østerdalen 2013

Redaktør for Årbok for Nord-Østerdalen 2015

Skogbruket i Nord-Østerdalen i 50-årene. Artikkel i Årbok for Nord-Østerdalen 2015

Særlige interesseområder

Historie knyttet til utmark, skogbruk, næringsliv og eiendom. Musikkhistorie.

Prosjekter under arbeid

«Mannen som besparer Skove. En studie i Peder Hjorts forstmannssyn» (artikkel)