Ledig stilling i Anno museum

Anno museum er et av Norges største museer, og gir deg museumsopplevelser i hele Hedmark. Vi har 24 museer fordelt på sju avdelinger, 128 årsverk og dekker et bredt spekter av lokal, regional og nasjonal natur- og kulturhistorie.

Bibliotekar

Anno museum har fra 1. august 2017 ledig fast 100% stilling som bibliotekar.

Bibliotektjenesten er del av Dokumentasjonsenheten i Anno museum. Dokumentasjonsenheten jobber på tvers av ­avdelingene i Anno museum, innenfor fagområdene samlings­forvaltning og dokumentasjon. Felles­tjenestene for Anno museum er under utvikling og bibliotekplan for 2015–2019 er retnings­givende for bibliotektjenesten.

Bibliotektjenesten har i dag ansvar for drift av bibliotekene ved Glomdalsmuseet og Norsk Skogmuseum, i tillegg til en rekke fellestjenester for alle avdelinger. Det er boksamlinger ved alle avdelinger. Det er to bibliotekarstillinger i Anno. Det arbeides med overgang til felles biblioteksystem, Alma. Arbeidssted vil hovedsakelig være Norsk Skogmuseum, ­Elverum, men det kan bli aktuelt med arbeidsdager ved andre avdelinger. En del reisevirksomhet må påregnes og det er en fordel om du disponerer egen bil.

Oppgaver
• Delta i utviklingen av bibliotektjenestene ved Anno museum
• Bistå ansatte i formidlings-, forsknings- og publiseringsarbeid
• Drifte biblioteket ved Norsk Skogmuseum som avdelingens fagbibliotek og del av publikumstilbudet

Kvalifikasjoner
• Bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende
• Gode IT-kunnskaper og erfaring med digitale bibliotek­tjenester
• Førerkort klasse B
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Initiativrik, serviceinnstilt, strukturert og fleksibel
• Anno museum har behov for å styrke den arkivfaglige kompetansen, og det er ønskelig at søkere har relevant utdanning og/eller erfaring med historiske arkiv
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere. Lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes 2% til KLP.

Nærmere opplysninger ved leder av dokumentasjonsenheten Espen H. Skjærbakken 974 74 577 eller hovedbibliotekar Hilde Joramo 480 65 450.

Søknadsfrist
Søknad med CV og referanser sendes elektronisk til post@annomuseum.no innen 1. mai 2017.