Stabilt besøkstall i Anno museum

Også i 2015 ble Anno museum besøkt av rundt 250.000 mennesker, fordelt rundt om i hele Hedmark.

Det samlede besøkstallet for 2015 endte på 246 277, som er en liten nedgang fra året før. Nedgangen er godt innenfor det som regnes som naturlig variasjon. Variasjonen påvirkes blant annet av antallet nye publikumstilbud, for eksempel utstillinger, været og andre tilfeldigheter.

Ser vi på avdelingene i Anno museum, er det noen som går opp og noen som går ned, men det er ingen dramatiske endringer noen steder. Kongsvinger er den avdelingen som har hatt størst nedgang siden året før, på litt over 3000 besøkende. Årsaken ligger i hovedsak i den store interessen for  den nye permanente utstillingen på Gyldenborg i 2014,  2015-tallet er omtrent som 2013-tallet. Trysil Engerdal museum, Migrasjonsmuseet og Norsk Skogmuseum har også gått litt ned, mens Glomdalsmuseet, Domkirkeodden og Musea i Nord-Østerdalen har gått litt opp. Musea i Nord-Østerdalens tall innbefatter tallene til både Aukrustsenteret og Folldal gruver, som Anno museum ikke drifter, men har samarbeidsavtaler med. Besøkene her utgjør henholdsvis 18 979 og 19 185 av 53 324, altså er det disse to attraksjonene som står for hoveddelen av besøket i Nord-Østerdalen.

Totaltallene for Anno museum de siste tre år er som følger:

2015: 246 277
2014: 252 553
2013: 228 230

Her finner du de avdelingsvise tallene: Besøkstall ANNO 2015-2014-2013