Faglig profil

Sigurd Nielsen

  • Sigurd_Nielsen.jpg

Stilling:  Konservator, Glomdalsmuseet, permisjon 2014 – 2017
Tittel:  Doktorgradsprosjekt påbegynt i 2014.
Master i samfunnsgeografi, Geografisk institutt, NTNU. Oppgavetittel: Nature on display – Discourse and ideology in natural history museums.
Epost: sigurd.nielsen@svt.ntnu.no
Tlf: 416 62 824

Vitenskapelige verv/medlemsskap

International Critical Geography Group

Social Justice Alliance for Museums

Vesentlige publikasjoner

Persson, P. E., Ødegaard M, Nielsen S. S (2009). Evaluering av vitensenterprogrammet. Ekspertgruppens rapport. http://www.vitensenter.no/files/091001-Evaluering.pdf

Siste publikasjoner

Nielsen, Sigurd (2016). "Stimulating curiosity for global poverty and inequality - An explorative study of students' experiences with the exhibition A World at Stake.". Nordisk Museologi (2).

Nielsen, S., & Klein, J. (2015). A World at Stake – Global citizenship, justice, and the role of museums. In U. Schrader, V. Fricke, D. Doyle, & V. W. Thoresen (Eds.), Responsible living - Concepts, education and future perspectives (pp. 217-232). London: Springer.


Særlige interesseområder

Deltagelse og inkludering i museer. Vitensenterpedagogikk og didaktiske virkemidler for sosial urettferdighet. Postkolonial museologi. Globale perspektiv i lokale museer (globalt og kosmopolitisk medborgerskap). Jeg er spesielt interessert I museenes respons på sosial ulikhet, og implementering av dette i museets kjerneoppgaver, herunder (samlings)forvaltning, forskning, formidling, og fornying.

Prosjekter under arbeid

Doktorgradsprosjekt påbegynt I 2014, geografisk institutt, NTNU.
Tittel: Justice and participation in ‘A World at Stake’. Se: http://www.ntnu.no/ansatte/sigurd.nielsen

Nielsen, Sigurd Solhaug, & Aitken, Stuart C. (In progress). Radical curation with "A World at Stake". GeoHumanities.

Nielsen, S. S., Setten, G. Klein, J. (In progress) Visualizing poverty.

Utstillinger

2012 Get over it? Ungdom i Hedmark om innvandring, rasisme, og 22. juli. Kommentarutstilling. Hedmark fylkesmuseum

2012 VIETMARK – Hedmarking, vietnameser, eller vietmarking? Hedmark fylkesmuseum / ANNO / Glomdalsmuseet; Elverum.

2008 Ìntegrering eller Mangfold? Innvandrerportrett fra Nordøsterdalen. Nordøsterdalsmuseet, Tynset.

Konferanseinnlegg
2013 – If you want to sing out, sing out. Digitale fortellinger som metode og verktøy. Nyankomne innvandrere og digitale fortellinger. Fagdag ved Norsk Kulturråd, Inkludering og Dialog.

2011 Om oss eller med oss? – Glomdalsmuseet som formidler av kulturelt mangfold. Kurs i museumsformidling, Høgskolen i Oslo.

Annet

2010 – Rapport om evaluering av vitensenterprogrammet. Innlegg ved fagseminar – Museumsforbundet, seksjon for museumsledelse

2009 Digitale virkemidler i museer. Medarrangør med Jon Birger Østbye og Kirsten Røvig Håberg – ABMu konferanse ved Høgskolen i Oslo

2009 Evaluering av vitensenterprogrammet. Konferansebidrag ved Nordisk Science Center Forbund – Jærmuseet

2008 Museer og rånekultur – seminarinnlegg ved kulturkonferanse i Elverum

2008 Innvandrerportett fra Nord-Østerdalen – om flerkulturelt arbeid i museer. Seminarinnlegg ved Interkulturelt Museum (Oslo Museum) 

2007 Museumsformidling i skoleverket. Seminarinlegg ved Høgskolen i Bergen
Se også publikasjoner i Cristin databasen: http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=42724&action=sok