<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2573186919483022&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo)

Anno Dokumentasjonssenter med fellesmagasin

Høsten 2020 ble spaden satt i jorda for Anno Dokumentasjonssenter med fellesmagasin. Arbeidet  utføres av Veidekke AS.

Anno – Museene i Hedmark har til sammen rundt 170 000 gjenstander som representerer en stor del av Hedmarks kulturarv. Samlingene til Norsk Skogfinsk Museum skal også inn i magasinet. 

– Å få bygget Anno Dokumentasjonssenter med fellesmagasin har vært Annos viktigste strategiske prioritet siden 2010. Det er utrolig gledelig at vi nå blir i stand til å oppbevare Hedmarks rike kulturarv på beste måte for fremtiden, sier adm.dir. Sven Inge Sunde.

Hva gjør vi nå?

Gjennomfører et gigantisk revisjonsprosjekt, mens vi venter på at bygget skal reise seg!

Alle samlingene blir digitalisert og revidert med mål om at:
● Anno har komplett oversikt og kontroll over gjenstandene.
● Anno har en felles forvaltnings- og utviklingsplan for samlingene.
● Gjenstandene er fysisk og digitalt tilgjengelige for publikum, forskere og formidlere.
● Gjenstandene forvaltes i best mulige oppbevaringsforhold - klima- og sikkerhetsmessig.

Etter mange års innsats fikk Anno i Statsbudsjettet 2019 endelig tilsagnet som sikret 90 millioner kroner og dermed realisering av prosjektet Anno Dokumentasjonssenter med fellesmagasin.​ Hedmark fylkeskommune sikret allerede i 2016 den regionale andelen av prosjektet på 35 millioner kroner. Avtaler med kommunene i Hedmark om bidrag til den lokale andelen, er på plass mange steder, og de resterende er forventet å komme på plassom ikke lenge.


– Når Anno Dokumentasjonssenter med fellesmagasin er bygget og revisjonsprosjektet er ferdig, vil vi kunne si at de over 170 000 gjenstandene som inngår i samlingene blir tatt godt vare på, sier Sven Inge Sunde. 


Dokumentasjonssenteret bygges ved Glomdalsmuseet i Elverum. Det vil inneholde klimastyrte gjenstandsmagasiner, verksteder og andre fasiliteter, samt kontorlokaler for Annos administrasjon og andre fellesfunksjoner. Innflytting vil starte i november 2021.

Hva er et dokumentasjonssenter?

  • 1/1