Anno Dokumentasjonssenter med fellesmagasin

Anno – Museene i Hedmark (Anno museum AS) får tildelt kr 11 mill, med et forslag til total bevilgning på kr 90 mill, i posten for Nasjonale kulturbygg i Statsbudsjettet for 2019. 


Fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019:

Anno museum, dokumentasjonssenter på Elverum – forslag til samla statleg tilskot: 90 millionar kroner

Tilskot i 2019: 11 millionar kroner.
Nybygg i massivt tre på Glomdalsmuseets område. Bygget løyser behova for fellesmagasin for både Anno museum og Norsk Skogfinsk Museum. Totalbudsjett for prosjektet: 170 millionar kroner.


– Å få bygget Anno Dokumentasjonssenter med fellesmagasin har vært Annos viktigste strategiske prioritet de siste 8 årene. Det er utrolig gledelig at vi nå blir i stand til å oppbevare Hedmarks rike kulturarv på beste måte for fremtiden, sier adm.dir. Sven Inge Sunde.

Sunde takker Hedmark fylkeskommune, som allerede i 2016 sikret den regionale andelen av prosjektet ved å bevilge 20 mill, med intensjon om ytterligere 15 mill ved fullfinansiering, og selvfølgelig Regjeringen som ved årets bevilgning har innsett alvoret i situasjonen for Hedmarks kulturarv. I tillegg takker han alle kommunene i Hedmark for positive signaler, og kan love følgende:

– Når Anno Dokumentasjonssenter med fellesmagasin er bygget vil vi kunne si at de over 170 000 gjenstandene som inngår i samlingene blir tatt godt vare på. 

Hva er et dokumentasjonssenter?

  • 1/1