Informasjonsmøte

Anno - Museene i Hedmark ønsker velkommen til åpent informasjonsmøte i auditoriet på Anno Glomdalsmuseet torsdag 9. januar kl. 1800-1900.

  • Arkitekttegning av adkomsten til det nye dokumentasjonssenteret som Anno skal bygge ved Glomdalsmuseet.
    1/1
    Arkitekttegning av adkomsten til det nye dokumentasjonssenteret som Anno skal bygge ved Glomdalsmuseet. LPO Arkitekter

Anno bygger nytt Dokumentasjonssenter med fellesmagasin for hele Hedmark ved Glomdalsmuseet i Elverum. Mye har skejdd siden informasjonsmøtet i mars 2019: Forprosjektet er ferdig, anbudskonkurransen har startet og byggingen vil etter hvert starte. Før jul 2021 skal bygget stå ferdig.

Naboer og andre interesserte inviteres til et orienteringsmøte om status og videre prosess.

Det blir orienteringer ved adm.dir. Sven Inge Sunde og prosjektleder Espen Skjærbakken, samt anledning til å stille spørsmål.

Velkommen til Glomdalsmuseet 9. januar kl 18!