Informasjonsmøte

Anno - Museene i Hedmark ønsker velkommen til åpent informasjonsmøte i auditoriet på Anno Glomdalsmuseet tirsdag 3. november 2020 kl. 1800.

  • Arkitekttegning av adkomsten til det nye dokumentasjonssenteret som Anno skal bygge ved Glomdalsmuseet. (Foto/Photo)
    1/1
    Arkitekttegning av adkomsten til det nye dokumentasjonssenteret som Anno skal bygge ved Glomdalsmuseet. LPO Arkitekter

Anno bygger nytt Dokumentasjonssenter med fellesmagasin for hele Hedmark ved Glomdalsmuseet i Elverum. Siden forrige informasjonsmøte, i januar 2020, har det blitt gjennomført anbudskonkurranse, der Veidekke Bygg Indre Østland vant. Byggeplassen klargjøres nå for byggestart, som vil markeres mandag 9. november. Før jul 2021 skal bygget stå ferdig.

Naboer og andre interesserte inviteres til et orienteringsmøte om status og videre prosess.

Velkommen til Glomdalsmuseet 3. november kl 18!