Hopp til hovedinnhold

Kongsvinger museum

Navnet Kongsvinger museum er et samlenavn for flere museer i Kongsvinger-regionen. Avdelingen består av Kongsvinger museum, Kvinnemuseet, Odalstunet og Eidskog museum.

  • 1/1
    Utstillingen «Bare en lek… Om jenter, gutter og leketøy» på Kvinnemuseet inspirerte til å leke – og til å tenke. Foto: Bård Løken © Bård Løken/ Anno museum

Forvaltning

Våre museers primusregistrerte samlinger kom våren 2015 ut på DigitaltMuseum og er nå oppe i nesten 4000 gjenstander. Det er også arbeidet videre med registrering av våre to bibliotek. Dessuten er flytting av foto- og arkivmateriale fra Kvinnemuseet til Gyldenborg påbegynt. Eidskog museum har restaurert sluse 5 Konstitutionen i Sootkanalen, dessuten er det utført restaureringsarbeid på Almenninga, Skolemuseet og på stør-huset i Skålbergsætra. Knut Arild Nordli har fullført kartlegging av bygningene på Almenninga og i Børli. Slåtten i Børli er utført i tråd med plan for artsrike slåttemarker. Det samme gjelder Abborhøgda på Varaldskogen.

  • 1/1
    Under Liv leiren i juni arrangerte Kongsvinger museum draktparade gjennom gatene i Øvrebyen. Paraden ble avsluttet med at «draktdoktor» Bjørn Sverre Hol Haugen fortalte publikum om draktene og de ulike stilperiodene de hører hjemme i. Foto: Ingun Aastebøl.

Forskning og kunnskapsproduksjon

Avdelingen bidro med tre artikler til boka Anno Hedmark som kom ut vinteren 2015. Bjørn Sverre Hol Haugen, Knut Ola B. Storbråten og Ingun Aastebøl leverte fagfellevurderte artikler om henholdsvis drakt og sted, rekonstruksjon av historisk seterlandskap og identitet og utdanning.

Vi feiret 100-årsjubileet for markeringen av Den internasjonale kvinnedagen i Norge med et todagers seminar om kvinnehistorie. Disse dagene var Kvinnemuseet vertskap for både EU-prosjektgruppa She Culture og det norske museumssamarbeidet Nettverk for kvinnehistorie.

Det var stor stas og festivitas da Bjørn Sverre Hol Haugen disputerte for doktorgraden med sin avhandling Virkningsfulle tekstiler i februar. Avdelingen har nytt godt av hans omfattende kunnskaper i draktskikk spesielt og kulturhistorie generelt og fått følge innspurten i doktorarbeidet.

  • 1/1
    Lansering av boken Hundre kvinner i oktober. Her er hundre norske kvinners historie samlet mellom to permer – et viktig tilskudd til norgeshistorien fra det siste hundreåret. På bildet ser vi forfatter Kari Gjerstadberget og redaktør Kari Sommerseth Jacobsen fotografert under lanseringen på Filmens hus i Oslo. Foto: Stine S. Skjæret.

EU-prosjektet She Culture ble fullført med blant annet lansering av fem kortfilmer om leker og kjønn, samt produksjon av en første viktig «Guidelines for Women’s Museums», som skal gjennomgås ved neste generalforsamling i The International Association of Women’s Museums, der Mona Holm for tida er president. Ved årets slutt gikk vi ut offentlig med at museet vil stenge dørene for publikum i hele 2016, for å få bygget opp nye utstillinger.

Eidskog kommune har i 2015 vedtatt å gi i oppdrag til Anno museum Kongsvinger å stå for det faglige innholdet i kommunens kulturminneplan, et oppdrag verdt 200.000 fordelt på 2016 og 2017. Kommunen har også bevilget inntil 150.000 til museet i 2016 til arbeid med Hans Børli-jubileet i 2018.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1