Faglig profil

Maren Sofie Løfsgård

  •  (Foto/Photo)

Stilling:  Fagkonsulent, Kongsvinger museum
Tittel:  Master i historie. Studieretning: Middelalderdemografi, oppgavetittel: Immigration to Late Medieval Bergen – A Study of Names and Positions in an International City. (2016)
Epost: maren.sofie.lofsgard@annomuseum.no
Tlf: 482 27 288

Særlige interesseområder

Demografi og innvandringshistorie. Kjønns- og seksualitetshistorie. Middelalderhistorie. Vitenskapshistorie. Sosialhistorie. Drakthistorie.

Annet (upubliserte arbeider, seminarinnlegg, forelesninger, utstillinger)

“Foreign Names in Late Medieval Bergen”. Foredrag under Medieval Immigration. Multidisciplinary Approaches to Improving our Understanding of Immigration and Mobility in Pre-Modern Scandinavia (1000–1900), en historie- og arkeologikonferanse på Bryggens Museum 30. og 31. mars 2016.