Hopp til hovedinnhold

Musea i Nord-Østerdalen

Januar 2015 skiftet avdelingen navn tilbake til det opprinnelige navnet Musea i Nord-Østerdalen. Annos nordlige avdeling består av mange små lokalmuseer, og navneendringen fra Nordøsterdalsmuseet til Musea i Nord-Østerdalen reflekterer dette.

 • 1/1
  Landbrukets dag. Dagens ansatte i landhandleriet på Tynset bygdemuseum. Foto: Per Arne Tollefshagen.

Tilstandsvurderinger av bygningsmassen som ble startet av Anno museum i 2013, ble videreført i 2015. Håndverker Knut Arild Nordli gjennomførte tilstandsvurderinger i Uppigard Streitlien, Dølmotunet og Tynset bygdemuseum. Museets håndverkere fortsatte arbeidet på Oddentunet, som forventes avsluttet sommeren 2016. Mindre strakstiltak ble utført på Uppigard Streitlien i Folldal og hovedbygningen på Rendalen bygdemuseum er malt. Mindre strakstiltak er også gjennomført av museets håndverkere på Lonåsstua og setra på Tynset bygdemuseum. Tekstilmagasinet på Ramsmoen ble flyttet til magasinet i Stallen. Dette gir tryggere magasinering og gjør tekstilene lettere tilgjengelig når staben nå har flyttet inn i samme bygg.

 • 1/1
  Takk-kakesteking ved Helga Reidun under Tynset-martnan. Foto: Per Arne Tollefshagen.

Formidling

Avdelingen Musea i Nord-Østerdalen hadde i 2015 et stort fokus på 50-tallet, både med utstilling og årbok. På museumssenteret Ramsmoen i Tynset ble utstillingen «En ny vår, en ny tid – 50 tallet i Nord-Østerdalen» åpnet i juni. Utstillingen skal stå frem til mai 2016. Utstillingen ble utvidet med en fotoutstilling i oktober som viser Fjellanger Widerøes flyfoto fra Tynset på 50-tallet. I Fjøset på Ramsmoen vistes også tekstilutstillingen «Fargekart II» med tekstilkunstnerne Hanne Øverland og Ingunn Bakke.

Vandreutstillingen «Fra mikro til macro» med frimerkekunstneren Sverre Morken besøkte både Ramsmoen og Rendalen bygdemuseum i juli og august. Lokalmuseene hadde godt besøk, og et variert program i sommersesongen. Under vintersesongen var det hovedsakelig stengt. Rendalen bygdemuseum, Dølmotunet og Tynset bygdemuseum har hatt åpent i sommersesong, og storstilt «julesti» med årets førsteklasseinger. Husantunet, Oddentunet og Uppigard Streitlien har ikke hatt fast åpningstid, men arrangementer enkelte dager. Tylldalen bygdemuseum hadde ingen arrangement i år. Folldal gruver har hatt et jevnt besøk hele året, og flere skolebesøk. Aukrustsenteret og Flåklypatoppen har hatt godt besøk tilsvarende fjoråret selv om det har vært utfordringer med en større veibygging utenfor.

 • 1/1
  Fra utstilling i Fjøset under Tynset-martnan 2015. Foto: Per Arne Tollefshagen.

Fornying

Ombyggingen på utstillingsbygget Stallen som startet i 2014 ble ferdigstilt. Bygget har nå 8 kontorer, bibliotek med to publikumsarbeidsplasser, utstillingsareal, kafeteria/butikkareal, samt gjenstandsmagasin, og heis. Staben flyttet inn til nye kontorer i oktober. Dette var en enorm oppgradering fra Gamlestua – et tidligere bolighus fra 1920. Dette bygget planlegges nå brukt til kursvirksomhet med fokus på immateriell kulturarv.

 • Tynset toraderklubb
  1/1
  Landbrukets dag. Tynset toraderklubb spiller opp. Foto: Per Arne Tollefshagen.
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1