Anno har stengt alle sine museer

Alle våre museer er stengt på grunn av korona/covid-19-situasjonen.

1. mai er tidligste dato museene vil åpne, men dette vurderes fortløpende og det kan bli utsatt.

Vi vurderer fortløpende hvilke arrangementer som må avlyses.

Anno closes all its museums


All our museums are closed due to the corona / covid-19 situation.

1 of May is the earliest date the museums will open, but this is considered on an ongoing basis and it may be postponed. 

Cancellation of events is also considered on an ongoing basis.