Hopp til hovedinnhold

Norsk Skogmuseum

Norsk Skogmuseum (NSM) har et nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogsindustri. Avdelingen består dessuten av Klevfos industrimuseum og Sørlistøa fløtermuseum, og til sammen forvalter disse museene 67 antikvariske bygninger.

  • 1/1

Forvaltning

I kjelleren under Boli’n på Klevfos er det utført arbeid etter at det ble oppdaget hussopp. Både ved Skjærdal og i Flynesbrakka i Sørlistøa er det gjort utbedringer for å unngå fukt. I Norsk Skogmuseums friluftsmuseum på Prestøya ble svillstokkene i Breisjønaustet skiftet i forbindelse med et kurs for vedlikeholdspersonale i Anno museum våren 2015.

Samlingsforvaltning 

 Gjenstandsdatabasen ved Norsk Skogmuseum hadde i 2015 en tilvekst på 33 gjenstander. Skadedyr er en utfordring, særlig knyttet til taksidermipreparater. Det arbeides med plan for skadedyrkontroll. NSMs fotodatabase besto ved utgangen av 2015 av 35 824 poster, hvorav 913 var innregistrert dette året. I tillegg er et stort antall eldre fotoposter revidert. Ved årsskiftet 2015-2016 hadde Norsk Skogmuseum tilgjengeliggjort drøyt 31 000 registreringer av gjenstander, fotografier og antikvariske bygninger via nettstedet DigitaltMuseum.

Norsk Skogmuseum og Klevfos industrimuseum har forvaltningsansvar for 140 privatarkiver med et samlet omfang på cirka 800 hyllemeter. Tilveksten til arkivsamlinga dette året var på 17 hyllemeter, fordelt på seks skogeierlag og to enkeltaktører fra skogbruket. Kataloger til 59 av disse arkivene er søkbare via nettstedet Arkivportalen. I 2015 er det arbeidet med elektroniske kataloger til arkivene etter And. H. Kiær & Co, Borregaard skoger og Follum fabrikker. Norsk Skogmuseums bibliotek består av 29 612 bind, hvorav 112 var registrert tilvekst i 2015. Biblioteket holdt 118 tidsskrifter, hvorav 44 var gratisabonnementer. Det ble registrert cirka 430 utlån. Bibliotekene ved Glomdalsmuseet og Norsk Skogmuseum var vertskap for det årlige norske museumsbibliotekarmøtet i 2015.

  • 1/1
    Isfiske under et arrangement under Friluftslivets år som ble avholdt i 2015. Foto: Bård Løken © Bård Løken/ Norsk skogmuseum

Forskning og kunnskapsproduksjon

Boka «Årringer i vann – Skogen, skognæringene og Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening» ble ferdig i 2015. Utgivelsen er på om lag 300 sider. Den handler om vassdragene, skogen, skognæringene og fløtinga i Skiensvassdragets nedslagsfelt, fra 1600-tallet og fram til avviklingsperioden 2005-2008. 

For prosjektet «Ulv og bjørn i Norge før utryddelsen» er det foretatt systematisk kildegjennomgang av tingbøkene fra Valdres- og Land sorenskriverembeter i perioden 1733-1845. Det arbeides også med en utgivelse om friluftsliv i Oslomarka. Det foreligger et eksternprodusert manuskript om forholdene på 1900-tallet, og en av Norsk Skogmuseums medarbeidere arbeider med kilder til en artikkel om friluftslivet i dette området på 1800-tallet.

  • Fra byggingen av Det fantastiske treet på Norsk skogmuseum.
    1/1
    Det gikk med 10 km med aluminiumsrør med fiberkabler inn, for å lage utstillingen Det fantastiske treet. Foto: Bård Løken © Bård Løken/ Anno museum

Fornying

Det viktigste fornyelsesarbeidet ved Norsk Skogmuseum i 2015 har vært knyttet til nye basisutstillinger. I januar åpnet museet utstillingen TREnd, som viser nyskapende bruk av tre i norsk kunst, design og arkitektur. Målet med utstillingen er å vise treets mange muligheter og å inspirere flere til å bruke dette materialet.

Utstillingsproduksjonen Det fantastiske treet har preget arbeidsårene 2014 og 2015 ved Norsk Skogmuseum. Blikkfanget i utstillingen er en 7,5 meter høy skulptur med form som et tre. Den består av fiberoptiske kabler som er viklet rundt en stålkjerne med greiner som ender i lysende blader eller blomster av «intelligent metall». Disse kan skifte farge og åpne eller lukke seg med vekslende lys. I «brønner» mellom de stiliserte trerøttene får gjestene et innblikk i livet i marksjiktet under trærne. Montasjen omfatter også ei glassflate med et lysende bladsnitt, som sammen med treet gir et godt utgangspunkt for å forklare fotosyntesen. På mesaninen som omgir trekrona formidles pollinering, årstidsvariasjoner og trærnes utviklingshistorie. Målet med denne utstillingen er å vekke fascinasjon for trærnes biologi – for fotosyntesen, karbonkretsløpet og skogens betydning for klimaet vårt. Utstillingen produseres i samarbeid med fagmiljøet ved Norsk institutt for bioøkonomi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. I dette prosjektet har man ellers samarbeidet med blant annet kunstneren Kevin Iris, designeren Nick Stevens, utviklingsutvikler Ole Martin Lislevand og en rekke andre dyktige aktører. Utstillingsproduksjonen er sponset av både offentlige og private instanser.

Formidling

De tre museene som inngår i stiftelsen Norsk Skogmuseum hadde i 2015 et samlet billettert besøk på 101 843, hvorav 94 prosent besøkte avdelingen i Elverum, 5 prosent løste billett på Klevfos og 1 prosent i Sørlistøa. På de to sistnevnte stedene tilbys de fleste besøkende omvisning, men ved avdelingen i Elverum går enkeltbesøkende og familiegrupper vanligvis i utstillingene uten omviser. Rundt 4 000 voksne i grupper har imidlertid fått omvisning.

Arrangementer Naturskolen ved Norsk Skogmuseum tilbyr 15 ulike temadagsopplegg for skoleklasser gjennom året. 16 000 barn og unge deltok i slike opplegg i 2015. Museet har også arbeidet med et spesialtilbud til demente i små grupper. Publikumsundersøkelsen «Det relevante museum» viser gode tilbakemeldinger. I slutten av august var museet vertskap for Nordisk skoghistorisk konferanse. De Nordiske Jakt- og fiskedager ble i august avholdt for 53. gang, og hadde et besøkstall på 33 533.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1