Hopp til hovedinnhold

Trysil Engerdal museum

Avdelingen Trysil Engerdal museum består av forskjellige museumsanlegg som ligger på flere steder i de to kommunene Trysil og Engerdal. Museet fokuserer på det kulturhistoriske, med temaer som lokal bo- og byggeskikk, bondekultur, fangst og fiske, sørsamisk kulturhistorie og skogsbruk- og fløtningshistorie.

 • Sommerstemninga på tunet. To jenter danser og leker til musikk som spilles. De som spiller står i bakgrunnen og det er et publikum som hører på.
  1/1
  Jentedans til musikk fra Trysil-Knut Spelmannslag på Trysil bygdetun. Foto: Ingrid Nylund Trysil Engerdal museum

Forvaltning

På Trysil Bygdetun ble det utført et omfattende gravearbeid i forbindelse med de vassdrevne anlegg. Kverna, som ble istandsatt vinteren 2014-2015 skal få ny plassering høyere opp mot tunet. Det skal også stampe og tørkerie. Bekken har fått nytt leie og planeringen vil sørge for bedre adkomst til hvert hus. Utløa på seteranlegget fikk «førstehjelp» på taket som hadde store lekkasjer. Løa ble også jekket opp i nordøstre hjørne og nye stener/fundament ble lagt inn. Siste kvartal i 2015 ble det iverksatt sikring av Eltedalsstuggua, som hadde stor nedbøying av himlingsåsene i stuerommet. Også Engeroskoia er snart bygget opp igjen til sin opprinnelige stand, etter å ha blitt flyttet fra veikanten ved riksveg 26 til plass ved Engerneset samfunnshus.

I 2015 besluttet Trysil historie- og museumslag å overdra sine samlinger og eiendommer til Trysil Kommune. Fra 1.januar 2016 blir eierandelene i stiftelsen fordelt på Trysil kommune og Engerdal kommune. Trysil historie- og museumslag, Trysil kommune og Engerdal kommune har besluttet å legge ned Stiftelsen Trysil Engerdal museum. Det vil formelt skje på stiftelsens årsmøte i februar 2016. Stiftelsens styre- og årsmøtedelegater har vært valgt av Trysil kommune, Engerdal kommune/Engerdal museum og Trysil historie- og museumslag. Stiftelsen ble etablert i henhold til gjeldende lovverk. Nye vedtekter i forbindelse med konsolideringen inn i Anno Museum ble sendt Stiftelsestilsynet og disse ble godkjent 19. august 2013.

Åge Broløkken vil i 2016 sette i gang restaurering av vintergamma på Blokkodden i samarbeid med Jonas Danielsen og noen fra den yngre generasjon samer fra distriktet. Det som foreløpig er utført, er sikring mot nedrasing av gamma på grunn av snømengde i løpet av vinteren. Det ble avslørt omfattende råteskade på en av stabbene til buret på sameboplassen. Taket/vernebygget over spill-flåta ved fløteranlegget på Blokkodden må skiftes ut. Det planlegges å bygge nytt vernebygg/tak, som trekkes litt lenger inn i terrenget.

 • Åge Broløkken restaurerer Kvenna. Dette er et portrett. Han står inne i tømmerkassa som er på vei opp.
  1/1
  Åge Broløkken under restaureringen av kvernhuset, vinteren 2015. Foto: Ingrid Nylund Trysil Engerdal museum

Formidling

I sommersesongen har Trysil Bygdetun vært åpent for publikum med guidetilbud og spesielle aktiviteter hver søndag. Trysil historie- og museumslag hadde ansvar for to aktivitetshelger og Anno Trysil Engerdal museum hadde en stor aktivitetshelg samt enkeltpersoner med foredrag/omvisning. I april ble det avholdt et foredrag om «Kongens nei» med Ola Mørkhagen, i Gammelskula. Det kom rundt 40 personer. I september ble Kulturminneuka markert med en vandring på bygda. Vandringen ble ledet av Marit Nerhagen. Dette ble gjennomført i samarbeid med Trysil kommune. Ca. 70 personer deltok på bygdevandringen.

Blokkodden villmarksmuseum åpnet sin sommersesong med tradisjonelle tilbud til publikum, som omvisninger og tilbud om tradisjonell mat. I begynnelsen av august ble det fokusert på Anna i ødemarken i forbindelse med at Kopparleden spel og teaterlag satte opp et teaterstykke om Anna på seteranlegget som tilhører Engerdal museum. På Blokkodden ble det en aktivitetsdag med emnet «I Annas ånd».

 • Familie sitter å hviler på trestubber og smiler til kamera.
  1/1
  «Da mangler bare serveringen!». Familie koser seg på tur på Blokkodden villmarksmuseum. Foto: Knut Nerhagen. Knut Nerhagen

Fornying

Trollskogen som var ny i 2014 er godt mottatt av publikum. På grunn av ressurmangel skjedde det ingen videre utvikling av parken i 2015, men det er lagt planer for nye elementer i 2016.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1