<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2573186919483022&ev=PageView&noscript=1" />

Faglig profil

Vigdis Vingelsgaard

  • Vigdis Vingelsgaard (Foto/Photo)

Stilling:  rådgiver (p), Bevaringstjenesten
Tittel:  konservator NKF-N
Epost: Vigdis.Vingelsgaard@annomuseum.no
Tlf: 905 95 390

Utdanning

Eksamen 1983: Støpejern historie og konservering (1976-1982: Kirke- og kulturdepartementets godkjente elevutdanning som teknisk konservator på kulturhistorisk materiale: Hedmarksmuseet, UiO, konservatorskolen i Kbh.). UiO Etnologi mellomfag 1976, historie gr. fag.

Publikasjoner

Utredning om bygningsvernsenter i Hedmark. Hedmark fylkeskommune. 2000.

Ta vare på gjenstandene. Norsk museumsutvikling. Nr 8 1998.

Klevfos forever, how long is that. Making a new Conservation Strategy for the Pulp and Paper Mill at Klevfos Industry Museum. Foredrag og artikkel. Incredible Industry. Nordisk konservatorforbunds 18. konferanse. 2009.

Fra gårdsbygning til museumsbygning. Grimsrudbygningen på Hedmarksmuseet. Bygningstradisjoner i grensetrakter. 2007.

Figurer på stabbursvegg. Proveniens for trefigurene fra Hjort Engan og Tolga. Årbok for Nord-Østerdalen 2006.

Altertavla fra Vingelen Trefoldighet. Ny kunnskap om tavle og kunstner. Årbok for Nord-Østerdalen 2004.

Løten kirke 800 år. Billedredaktør. Lagt stor vekt på opplysninger om inventaret og gjenstander som ikke befinner seg i kirka i dag. 2000.

Malerinnen Selma Andersen. Historia til malerinnen til to malerier i Løten kirke. Lautin 2000.

Maleriet som reddet Bøndernes Hus, om maleren Paul Lillo-Stenberg og festsalen på bøndernes Hus i Løten. Lautin 2013.

Særlige interesseområder

Undersøke, dokumentere og konservere gjenstander og interiører ved museene. Fokus på kunnskapsformidling ved å arrangere kurs i bygningsbevaring, malte interiører, IPM med mer. Klima og bevaring, klimaundersøkelser.

Annet

Tilstandsundersøkelser av magasinforholdene ved museene i Hedmark. Upubl.

Foredrag om bevaring på seminarer i ABM-regi

Foredrag for Hamar bispedømme om bevaring av kirkeinteriør og kirketekstiler.

Tilstandsvurderinger av kirkeinteriør med historisk bakgrunn, bl a Biri kirke, Osen gamle kirke.

Foredrag om bemalt interiør på Hedmarksmuseet