Velkommen til oss!

Anno museum er et av Norges største museer og favner et bredt spekter av kultur- og naturhistorie med lokal, regional og nasjonal betydning. Museet ble etablert i 2009 som en sammenslåing av flere store og små museer i hele Hedmark, da under navnet Hedmark fylkesmuseum.

  • Friluftsmuseet_Elverumstunet.jpg

Visjonen «Kunnskap om fortid – engasjement i samtid» er museets ledestjerne. Samlet utgjør museets utearealer landets største friluftsmuseum, og innebefatter den største samlingen av antikvariske bygninger i Norge. Nærmere 230 000 besøker våre museer årlig.

Museet står for 128 årsverk og har en samling på ca 170 000 gjenstander, ca 500 kulturhistoriske bygninger og ca 4,3 millioner fotografier, hvorav en del er å finne i Digitalt museum. Museet er organisert som et aksjeselskap, hvor Hedmark fylkeskommune er største enkeltaksjonær med 35 % av aksjene, mens eierstiftelsene i museumsavdelingene har eierandeler av forskjellig størrelse.

BROSJYRE: Her kan du bla i Anno museums fellesbrosjyre, som presenterer våre museer på norsk, engelsk og tysk: Tusenvis av opplevelser på tjuefire museer

Etter at vi byttet navn til Anno museum våren 2014, har vi utarbeidet en ny, felles visuell identitet for alle våre museer. 

ÅRSKORT Vi har felles årskort for alle våre museer. Se mer informasjon om årskort i Anno museum