Hopp til hovedinnhold

Åpenhetsloven

Hva er Åpenhetsloven?

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Informasjonsplikten gjelder fra loven trådte i kraft 1. juli 2022. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøres senest 30. juni 2023.

Du kan lese mer om loven og hva den omfatter på Forbrukertilsynet.no.


Anno museum AS er omfattet av denne loven. Les aktsomhetsvurdering 2022 her:

Henvendelser knyttet til Åpenhetsloven skal være skriftlige og sendes inn til post@annomuseum.no. Henvendelser som kommer fra andre kanaler skal også rutes til samme adresse. 

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2