Faglig profil

Bjørn Sverre Hol Haugen

Stilling: førstekonservator
Tittel: Ph.d. kulturhistorie. Universitetet i Oslo, avhandlingstittel: Virkningsfulle tekstiler – i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet
Fødselsår: 1972
Epost: bjorn.sverre.hol.haugen@annomuseum.no
Tlf: 62 88 82 90
Vitenskapelige verv/medlemsskap:Førsteamanuensis II i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo 

ICOM costume (medlem) , redaksjonsråd Tidsskrift for kulturforskning, redaksjonsråd Norsk museumstidsskrift.

Vesentlige publikasjoner

Haugen, Bjørn Sverre Hol og Mona Pedersen, red. 2018. Utdanning Hedmark. Anno museums skriftserie, vol, 2. Museumsforlaget,Trondheim.

Haugen, Bjørn Sverre Hol et al. 2006. Norsk bunadleksikon. Alle norske bunader og samiske folkedrakter. Damm forlag, Oslo.

Siste publikasjoner

2019. "Платье делает человека: праздничная одежда состоятельных норвежских крестьян XVIII века". Russhian Fashion Theory, 1, 2019. [Clothes make men.] 

2018. "Hedmark|utdanning. Innledning". I Haugen, Bjørn Sverre Hol og Mona Pedersen, red.

Utdanning Hedmark. Anno museums skriftserie 2. Trondheim, Museumsforlaget. S. 9–39.

2018. "Lærelyst, holdninger og skolebuss". I Haugen, Bjørn Sverre Hol og Mona Pedersen, red. Utdanning Hedmark. 2. Anno museums skriftserie. Trondheim, Museumsforlaget. S. 273–299.

2018. [Med Ingun Aastebøl]. "Lyrikkens plass i landskapet. Om minneplasser for Hans Børli og hans forfatterskap". I Grepstad, Ottar, red. Forfattarens skriftstader. Oslo, Samlaget. S. 284–319.

2017 «Museer, drakt og tid». Nordisk Museologi (1), s. 73–89.

Særlige interesseområder

Materialitet og musologi. Drakt. Boformer. Revitalisering og kulturarv. Bunadbruk og folkedans.

Prosjekter under arbeid

2017–2018. Bokprosjekt i regi av Kulturhistorisk museum m.fl.: Museumsdirektøren, geografen og DNT-legenden Yngvar Nielsen. Samling, ideologi og nasjon. Artikkel med arbeidstittel: "Nasjonaletnografika, Yngvar Nielsen og folkedraktene".

2017–2018. Forskningsprosjektet Små museer i Norden. Utvikling av prosjektidé under ledelse av professor i museologi ved Umeå universitet, Kerstin Smeds. Artikkelprosjekt om utvikling av norske bygdetun.

2016–2018. «Kroje and bunad in the Czech Republic and Norway». Feltarbeid og forskningsprosjekt i samarbeid mellom Anno museum og Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, Czech Republic.

2016–2018. «Museet som aldri ble til». Artikkelutkast akseptert for Norsk museumstidsskrift.

Annet (konferanser og innlegg)

Konferanser

2018: Sesjon under 34. nordiske etnologkongress i Uppsala, med tittelen "Gjenstandsskrøner: å gjøre fakta med ting". Sesjonsansvarlig sammen med seniorrådgiver for kulturvern Anne-Sofie Hjemdahl, Statens vegvesen og postdoktor Kristina Skåden, IKOS, Universitetet i Oslo.

2015: 

- Conference workshop under 33. nordiske etnologkongress i København, med tittelen Studies in Dress revisited and reinvigorated. Ansvarlig for workshop sammen med Assistant Professor, PhD Marie Riegels Melchior, Copenhagen University og Senior Researcher, PhD & DPhil Mikkel Venborg Pedersen, Nationalmuseet i København.

2013: 

- Medlem av hovedkomité samt ansvarlig for ph.d.-workshop og sesjon under den nordiske konferansen The Eighteenth Century in Practice, Lysebu Oslo.

Forelesninger og konferanseinnlegg

2019: 

– Emneansvarlig for "Digital kulturarv", masterstudium i museologi og kulturarv, Universitetet i Oslo.

– Veileder to masterstudenter i museologi og kulturarv, universitetet i Oslo.

– Innlegg forskningsseminar Forsvarsmuseet: "Gjenstandsfokusert forskning og formidling i praksis", 28. februar.

– Innlegg under Naturens kulturer: Forening for kulturforsknings nasjonale fagkonferanse 2019, 31. januar–1. februar: "Er spanskesjuken over?"

2018:

- Hovedforeleser for kurset Museum og kulturarv – kontekst og kommunikasjon, MA museologi UiO.

- Norges Museumsforbunds årsmøte: «Gjenstandssamlingene – forskningsobjekter og kilder»

- Agnes Geijers fond for textilforsknings symposium: "Preserved clothes, missing bodies. 18th Century Norwegian dress as source material"

2017:

- Hovedforeleser for kurset Museum og kulturarv – kontekst og kommunikasjon, MA museologi og kulturarv, Universitetet i Oslo.

- Emneansvarlig for "Eilert Sundt, digital humaniora og kulturarvsproduksjon", MA museologi og kulturarv, Universitetet i Oslo.

- Eilert Sundt og skikken. Framlegg på konferansen "Tid for kulturforskning", Bø, januar 2017.

2016: 

- Hovedforeleser for kurset Museum og kulturarv – kontekst og kommunikasjon, MA museologi UiO.
- Reconstructed Times. Innlegg på konferansen Museenes mangfoldige praksiser, Norsk Teknisk museum, Oslo og Universitetet i Oslo.
- Materiell kultur og museum, innlegg på Historiedagane, Høgskulen i Volda, juni.
2015: 

- Materiell kultur i globaliseringens tidsaler, 2 dobbelttimer BA kulturhistorie, UiO.
- Clothes make men. 33. nordiske etnologkongress, København, august.
- Rokokkokarar, dobbelt forelesning Drakt og samfunn, NTNU videre/Norsk institutt for bunad og folkedrakt, BA-nivå.