<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2573186919483022&ev=PageView&noscript=1" />

Forskning

Anno museum satser på forskning og kunnskapsproduksjon, og målene er nedfelt i strategisk plan. Arbeidet foregår i henhold til museets femårsplan for forskning og kunnskapsproduksjon.

I 2013 (da vi fortsatt het Hedmark fylkesmuseum) vedtok vi Forskningsplan deI I. Det var en femårsplan som ble rullert i 2018. Les planen her:


Forskningsplan for Anno museum 2018–2022

Pågående og nær forestående prosjekter er konkretisert i planens del II, som rulleres hvert år. Museet har en rekke medarbeidere med kompetanse på dette feltet. Hver av medarbeiderne presenteres i det følgende med en faglig profil, hvor forskninginteresser samt de viktigste og de nyeste forskningsarbeidene listes opp.

Sigurd S. Nielsen

Sigurd S. Nielsen

førstekonservator NMF, Glomdalsmuseet
Ph D i geografi, Geografisk institutt, NTNU
Elisabet Sveingar Amundsen

Elisabet Sveingar Amundsen

konservator NMF, Norsk skogmuseum
Cand.philol, hovedfag etnologi
Anne Kathrine Bakstad

Anne Kathrine Bakstad

konservator NMF, Domkirkeodden
Cand.philol, hovedfag historie
Bjørn Bækkelund

Bjørn Bækkelund

konservator og seksjonsleder, Norsk skogmuseum
Mag.art, magistergrad etnologi
Kirsten Frønes

Kirsten Frønes

konservator, Musea i Nord-Østerdalen
Cand.philol, hovedfag etnologi
Maren Kværness Halberg

Maren Kværness Halberg

Konservator NMF, Musea i Nord-Østerdal
Forstkandidat fra NMBU
Bjørn Sverre Hol Haugen

Bjørn Sverre Hol Haugen

førstekonservator NMF
Ph.d. kulturhistorie. Universitetet i Oslo. Avhandlingstittel: Virkningsfulle tekstiler – i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet. Vitenskapelige verv/medlemsskap: ICOM costume (medlem)
Mona Holm

Mona Holm

konservator NMF, Kvinnemuseet
Cand philol, hovedfag kunsthistorie Praktisk pedagogisk utdanning, HiHm
Terje Mikael Hasle Joranger

Terje Mikael Hasle Joranger

avdelingsdirektør, Norsk utvandrermuseum
Dr. art. historie, Universitetet i Oslo. Avhandlingstittel: The Migration of Tradition? A Study on the Transfer of Traditions Tied to Intergenerational Land Transfers among Emigrants from the Valdres region, Norway to the Upper Midwest and their Descendants for Three Generations, 1850-1950 (Historisk-filosofisk fakultet, 2008).
Christer Nilsson

Christer Nilsson

Fagkonsulent, Norsk skogmuseum
Cand. philol., hovedfag historie
Mona Pedersen

Mona Pedersen

førstekonservator NMF og avdelingsdirektør, Anno museum Kongsvingerregionen
Ph.d. medievitenskap/filmhistorie
Kristian Reinfjord

Kristian Reinfjord

seksjonsleder kulturhistorie, Domkirkeodden
(Ph.d. kandidat, Universitetet i Bergen)
Kjetil Rukan

Kjetil Rukan

akvarieleder, Norsk skogmuseum
Cand. scient., hovedfag fiskeribiologi
Espen Holøyen Skjærbakken

Espen Holøyen Skjærbakken

seksjonsleder Dokumentasjonsenheten
Cand. philol, hovedfag etnologi
Knut Ola B. Storbråten

Knut Ola B. Storbråten

museumsleder Odalstunet/ konservator NMF, Kongsvingerregionen
Sivilagronom/Cand agric.
Ida Kristine Teien

Ida Kristine Teien

konservator NMF, Norsk skogmuseum
Master i kultur- og idéstudier, med fordypning i studieretningen kulturhistorie.
Vigdis Vingelsgaard

Vigdis Vingelsgaard

rådgiver (p), Bevaringstjenesten
konservator NKF-N
Ingun Aastebøl

Ingun Aastebøl

seksjonsleder/konservator NMF, Kongsvinger museum
Cand. philol., hovedfag i nordisk
Mari Østhaug Møystad

Mari Østhaug Møystad

Konservator NMF, Anno Glomdalsmuseet
PhD i museologi, Universitetet i Leicester