Hopp til hovedinnhold

Forskning

Anno museum satser på forskning og kunnskapsproduksjon, og målene er nedfelt i strategisk plan. Arbeidet foregår i henhold til museets femårsplan for forskning og kunnskapsproduksjon.

I 2013 (da vi fortsatt het Hedmark fylkesmuseum) vedtok vi Forskningsplan deI I. Det var en femårsplan som ble rullert i 2018. Les planen her:


Forskningsplan for Anno museum 2018–2022

Pågående og nær forestående prosjekter er konkretisert i planens del II, som rulleres hvert år. Museet har en rekke medarbeidere med kompetanse på dette feltet. Hver av medarbeiderne presenteres i det følgende med en faglig profil, hvor forskninginteresser samt de viktigste og de nyeste forskningsarbeidene listes opp.

A

B

C

E

I

K

M

S

T