Forskning

Anno museum satser på forskning og kunnskapsproduksjon, og målene er nedfelt i strategisk plan. Arbeidet foregår i henhold til museets femårsplan for forskning og kunnskapsproduksjon.

I 2013 (da vi fortsatt het Hedmark fylkesmuseum) vedtok vi Forskningsplan deI I. Det var en femårsplan som ble rullert i 2018. Les planen her:


Forskningsplan for Anno museum 2018–2022

Pågående og nær forestående prosjekter er konkretisert i planens del II, som rulleres hvert år. Museet har en rekke medarbeidere med kompetanse på dette feltet. Hver av medarbeiderne presenteres i det følgende med en faglig profil, hvor forskninginteresser samt de viktigste og de nyeste forskningsarbeidene listes opp.

Bjørn Sverre Hol Haugen

Bjørn Sverre Hol Haugen

førstekonservator NMF
Ph.d. kulturhistorie. Universitetet i Oslo, avhandlingstittel: Virkningsfulle tekstiler – i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet. Vitenskapelige verv/medlemsskap: ICOM costume (medlem)
Elisabet Sveingar Amundsen

Elisabet Sveingar Amundsen

Konservator NMF, Norsk skogmuseum
Cand.philol, hovedfag etnologi
Anne Kathrine Bakstad

Anne Kathrine Bakstad

konservator NMF, Domkirkeodden
Cand.philol, hovedfag historie
Bjørn Bækkelund

Bjørn Bækkelund

Konservator og seksjonsleder, Norsk skogmuseum
Mag.art, magistergrad etnologi
Kirsten Frønes

Kirsten Frønes

Konservator, Musea i Nord-Østerdalen (permisjon)
Cand.philol, hovedfag etnologi
Jorunn Elise Gunnestad

Jorunn Elise Gunnestad

Konservator NMF, Glomdalsmuseet
Cand philol, hovedfag etnologi
Maren Kværness Halberg

Maren Kværness Halberg

Førstekonsulent, Musea i Nord-Østerdal
Forstkandidat fra NMBU
Terje Mikael Hasle Joranger

Terje Mikael Hasle Joranger

Avdelingsdirektør, Norsk utvandrermuseum
Mona Holm

Mona Holm

Konservator NMF, Kvinnemuseet
Cand philol, hovedfag kunsthistorie Praktisk pedagogisk utdanning, HiHm
Espen Holøyen Skjærbakken

Espen Holøyen Skjærbakken

Seksjonsleder Dokumentasjonsenheten
Cand. philol, hovedfag etnologi
Maren Sofie Løfsgård

Maren Sofie Løfsgård

fagkonsulent, Kongsvinger museum
master i historie
Helga Reidun B. Nesset

Helga Reidun B. Nesset

Museumskonsulent, Musea i Nord-Østerdalen
Sigurd Nielsen

Sigurd Nielsen

Konservator, Kulturelt mangfold, Glomdalsmuseet, ph.d. samfunnsgeografi
Geografisk institutt, NTNU. Oppgavetittel: Developing global awareness among young students: A study of students’ experiences with the museum exhibition A World at Stake.
Christer Nilsson

Christer Nilsson

Fagkonsulent, Norsk skogmuseum
Cand. philol., hovedfag historie
Kristian Reinfjord

Kristian Reinfjord

Leder seksjon for kulturhistorie, Domkirkeodden
Kjetil Rukan

Kjetil Rukan

Akvarieleder, Norsk skogmuseum
Cand. scient., hovedfag fiskeribiologi
Knut Ola B. Storbråten

Knut Ola B. Storbråten

museumsleder, Odalstunet/ konservator NMF, Kongsvingerregionen
Sivilagronom/Cand agric.
Ida Kristine Teien

Ida Kristine Teien

Konservator NMF, Norsk skogmuseum
Master i kultur- og idéstudier
Vigdis Vingelsgaard

Vigdis Vingelsgaard

Leder av Bevaringstjenesten
konservator NKF-N
Ingun Aastebøl

Ingun Aastebøl

Seksjonsleder/konservator NMF, Kongsvinger museum
Cand. philol., hovedfag i nordisk