Forskning

Anno museum satser på forskning og kunnskapsproduksjon, og målene er nedfelt i strategisk plan. Arbeidet foregår i henhold til museets femårsplan for forskning og kunnskapsproduksjon.

I 2013 (da vi fortsatt het Hedmark fylkesmuseum) vedtok vi Forskningsplan deI I. Det var en femårsplan som ble rullert i 2018. Les planen her:


Forskningsplan for Anno museum 2018–2022

Pågående og nær forestående prosjekter er konkretisert i planens del II, som rulleres hvert år. Museet har en rekke medarbeidere med kompetanse på dette feltet. Hver av medarbeiderne presenteres i det følgende med en faglig profil, hvor forskninginteresser samt de viktigste og de nyeste forskningsarbeidene listes opp.

Bjørn Sverre Hol Haugen

Bjørn Sverre Hol Haugen

førstekonservator NMF

Elisabet Sveingar Amundsen

Elisabet Sveingar Amundsen

Konservator NMF, Norsk skogmuseum

Anne Kathrine Bakstad

Anne Kathrine Bakstad

konservator NMF, Domkirkeodden

Bjørn Bækkelund

Bjørn Bækkelund

Konservator og seksjonsleder, Norsk skogmuseum

Kirsten Frønes

Kirsten Frønes

Konservator, Musea i Nord-Østerdalen (permisjon)

Jorunn Elise Gunnestad

Jorunn Elise Gunnestad

Konservator NMF, Glomdalsmuseet

Maren Kværness Halberg

Maren Kværness Halberg

Førstekonsulent, Musea i Nord-Østerdal

Terje Mikael Hasle Joranger

Terje Mikael Hasle Joranger

Avdelingsdirektør, Norsk utvandrermuseum

Mona Holm

Mona Holm

Konservator NMF, Kvinnemuseet

Espen Holøyen Skjærbakken

Espen Holøyen Skjærbakken

Seksjonsleder Dokumentasjonsenheten

Maren Sofie Løfsgård

Maren Sofie Løfsgård

fagkonsulent, Kongsvinger museum

Helga Reidun B. Nesset

Helga Reidun B. Nesset

Museumskonsulent, Musea i Nord-Østerdalen

Sigurd Nielsen

Sigurd Nielsen

Konservator, Kulturelt mangfold, Glomdalsmuseet, ph.d. samfunnsgeografi

Christer Nilsson

Christer Nilsson

Fagkonsulent, Norsk skogmuseum

Kristian Reinfjord

Kristian Reinfjord

Leder seksjon for kulturhistorie, Domkirkeodden

Kjetil Rukan

Kjetil Rukan

Akvarieleder, Norsk skogmuseum

Knut Ola B. Storbråten

Knut Ola B. Storbråten

museumsleder, Odalstunet/ konservator NMF, Kongsvingerregionen

Ida Kristine Teien

Ida Kristine Teien

Konservator NMF, Norsk skogmuseum

Vigdis Vingelsgaard

Vigdis Vingelsgaard

Leder av Bevaringstjenesten

Ingun Aastebøl

Ingun Aastebøl

Seksjonsleder/konservator NMF, Kongsvinger museum