Ledige stillinger i Anno

Anno er et av Norges største museer, og gir deg museumsopplevelser i hele Hedmark. Vi har 23 museer fordelt på sju avdelinger, 124 årsverk og dekker et bredt spekter av lokal, regional og nasjonal natur- og kulturhistorie.

Vil du bli aspirant på Glomdalsmuseet?

Er du kulturarbeider med minoritetsbakgrunn? Har du lyst til å jobbe med vår faglige satsing på romanifolket/taterne ved Anno Glomdalsmuseet?

Kulturrådet har en støtteordning for at kulturinstitusjoner skal kunne ansette kulturarbeidere med minoritetsbakgrunn i ett år for å gi dem verdifull jobberfaring som springbrett til videre arbeidsliv. Glomdalsmuseet har fått midler fra denne aspirantordningen og trenger en passende kandidat. Er du den vi leter etter?

Glomdalsmuseet har nasjonalt ansvar for romanifolkets/taternes kulturhistorie og er Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter for Hedmark.

Aspirantens arbeidsoppgaver vil være formidling og dokumentasjon av romanifolkets/taternes kultur og historie. Dette vil blant annet være utstillingsarbeid, ulike dokumentasjonsprosjekter og arrangementer, samt løpende formidling.

Vi ønsker primært en aspirant som er av romani-/taterslekt og som kjenner kulturen fra innsiden, men personer med en annen minoritetsbakgrunn kan også søke stillingen. Høyere utdanning er ønskelig, men ikke et absolutt krav.

Personen vi søker må ha gode samarbeidsegenskaper og god planleggings- og gjennomføringsevne. Vi søker en åpen, initiativrik, engasjert og selvstendig person, som kan ta i et tak. Du bør være en god formidler, ha praktisk sans, samt være kreativ og løsningsorientert. Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter i norsk er påkrevd.

Noe reising og helgearbeid i forbindelse med prosjekter kan være aktuelt. Tilsetning september 2018. Lønn etter avtale.

Søknad med CV sendes til post@annomuseum.no

Søknadsfrist: 10. august.

Spørsmål kan rettes til:

Mari Østhaug Møystad (mari.moystad@annomuseum.no eller tlf  958 79 123) 

Mariann Grønnerud (mariann.gronnerud@annomuseum.no eller tlf 481 29 137) 

eller Stine S. Skjæret (tlf 902 11 346).