Ledige stillinger i Anno

Anno er et av Norges største museer, og gir deg museumsopplevelser i hele Hedmark. Vi har 23 museer fordelt på sju avdelinger, 124 årsverk og dekker et bredt spekter av lokal, regional og nasjonal natur- og kulturhistorie.

Vi har for tiden to ledige stillinger:

Arbeidsleder for Anno museums Digitaliseringsenhet på Tynset

Anno museum har en Digitaliseringsenhet på Tynset, samlokalisert med Anno Musea i Nord-Østerdalen på Ramsmoen. Digitaliseringsenheten samarbeider med Meskano, som er regionens største attføringsbedrift og tiltaksarrangør, og består av inntil 8–10 tiltaksplasser.

Vi søker en person til å lede det daglige arbeidet med driften av Digitaliseringsenheten. Jobben vil være å gi opplæring, veilede og følge opp arbeiderne ved enheten samt samarbeide med Dokumentasjonsenheten, museumsavdelingene og eksterne parter. I tillegg til arbeidsleder, er det en 60% stilling kundeansvarlig ved avdelingen.

Stillingen er administrativt lagt under Musea i Nord-Østerdalen, med faglig oppfølging lagt til Dokumentasjonsenheten i Anno museum.

Nærmeste overordnet er avd. direktør ved Anno Musea i Nord-Østerdalen.

Kvalifikasjoner:
•    Det er ønskelig med utdanning på universitets- eller høgskolenivå
•    Ledelseserfaring og god IKT-kompetanse
•    Strukturert og systematisk i arbeidet
•    Fleksibel og utadvendt, gode kommunikasjonsevner, bidrar til et godt arbeidsmiljø
•    Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
•    En interessant arbeidsplass i et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
•    Pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse)
•    Lønn etter avtale
•    Stillingen er ledig fra: 01.02.2019.

Nærmere opplysninger fås ved å kontakte avdelingsdirektør Bersvend Salbu, tlf. 909 17 583. Søknad med CV og referanser sendes elektronisk til post@annomuseum.no innen 10. desember 2018.

Ledig vikariat i seksjon for resepsjon, butikk og booking på Anno Norsk skogmuseum

Vi har ledig vikariat i 60% stilling i seksjonen for resepsjon, butikk og booking ved Anno Norsk skogmuseum på Elverum. Vikariatet antas å vare til 1.12.2019.

Den vi søker må påregne å få oppgaver innen hele seksjonens virkeområde, bl.a. billettering, salg fra museumsbutikken, prising og utsetting av varer, vertskap og informant ovenfor våre besøkende, inkludert turistinformasjonen og utleie. I tillegg kan det komme oppgaver innenfor markedsføring og sosiale medier.

Du må derfor kunne yte fremragende service, jobbe godt både selvstendig og i team, ha gode språkkunnskaper og stor arbeidskapasitet.

Stillingen inngår i turnus og gjelder dagene tirsdag og fredag samt hver 3. helg.

Tiltredelse snarest.

Spørsmål kan rettes til seksjonsleder Mette Berg, tlf. 996 45 651 eller mail Mette.Berg@annomuseum.no

Søknad sendes post@annomuseum.no innen 10. desember 2018.