Ledige stillinger i Anno

Anno er et av Norges største museer, og gir deg museumsopplevelser i hele Hedmark. Vi har 22 museer fordelt på sju avdelinger, 124 årsverk og dekker et bredt spekter av lokal, regional og nasjonal natur- og kulturhistorie.

Vi har for tiden to utlyste stillinger:

Avdelingsdirektør
Anno Migrasjonsmuseet, Ottestad

Migrasjonsmuseet har som formål gjennom: «Innsamling, konservering, forskning og formidling å øke kunnskapen om migrasjon og diaspora. Museet tar for seg utvandrernes bakgrunn, deres kulturelle utvikling i sine nye land og deres forhold til sitt opphav, herunder også migrantenes eventuell tilbakevandring til opphavslandet.»

Museet legger spesiell vekt på å samle, forske og formidle historien om den norske utvandringen til oversjøiske land i fortid og nåtid. Dette gjelder i særdeleshet Nord-Amerika, siden 85% av norske utvandrere reiste til USA eller Canada.

Vår avdelingsdirektør går av med pensjon og vi ønsker at hans etterfølger kan tiltre høsten 2018.

Hovedoppgaver:

 • Ha det overordnete ansvaret for Migrasjonsmuseets virksomhet og ta del i den daglige driften
 • Lede museet i samsvar med de museale kravene til forvaltning, forskning, formidling og fornying, og i tråd med Anno museums vedtatte planer
 • Ivareta og utvikle museets rolle og plass på lokale, nasjonale og internasjonale arenaer
 • Delta i Anno museums ledergruppe
 • Være sekretær for styret i Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum og Forskningssenter, som eier museets område, bygninger og samlinger, og som er aksjonær i Anno museum AS

Kvalifikasjoner:

Vi søker en person med relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole. Det kreves kunnskap om migrasjon og norsk utvandring til oversjøiske land. Søkere må ha administrativ erfaring, gjerne fra kompetanseledelse, prosjektledelse eller museumsdrift.

Arbeidsspråket er norsk, men søkeren må dokumentere at han/hun behersker skriftlig og muntlig engelsk flytende.

Vi søker en leder som er utviklingsorientert, har samfunnsinnsikt, som er god på nettverksbygging og til å skape engasjement i samhandling med lokalsamfunnet, frivilligheten og myndigheter. Personlige kvalifikasjoner, erfaring og egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • Interessante og varierende utfordringer
 • Kollektiv pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse)
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner vedr. stillingen:
avd.dir. Knut Djupedal, tlf. 900 54 993,
epost knut.djupedal@annomuseum.no,
eller adm.dir. Sven Inge Sunde, tlf. 948 02 613.

Søknad med CV til post@annomuseum.no innen 6. mai 2018.

Konservator
med samlingsansvar nyere tids kulturhistorie
Anno Domkirkeodden, Hamar

For å videreføre kompetansen på Hedmarkens- og Hamars kulturhistorie søker Anno museum avdeling Domkirkeodden konservator med samlingsansvar i 100% fast stilling. 

Anno museum avdeling Domkirkeodden på Hamar arbeider med dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av Hedmarkens kulturhistorie, Hamars byhistorie, Hamarkaupangens historie og levningene etter middelalderens bispesete med blant annet domkirke og bispegård. 

Domkirkeodden forvalter store og varierte gjenstandssamlinger fra steinalder til nåtid, og en av landets største fotosamlinger. I tillegg har museet en stor samling av antikvariske bygninger.

Museet arbeider for å forbedre formidlingstilbudet og gi de ansatte bedre kontorforhold i et nytt bygg på Domkirkeodden. Museet har i dag 19 ansatte hvorav kulturhistorisk seksjon har fem ansatte. Arbeidssted er på Domkirkeodden i Hamar. Vi forutsetter at din kompetanse også kan benyttes i Anno museums andre avdelinger.

Hovedoppgaver:

 • Arbeide med forvaltning av museets samlinger av gjenstander, bygninger, bøker og foto
 • Ta initiativ til- og delta i Anno museums forsknings- og utstillingsprosjekter
 • Delta aktivt i arbeidet med planlegging og opprettelse av nye utstillinger for Hamars byhistorie og Hedmarkens kulturhistorie sammen med formidlingsseksjonen
 • Delta i arbeidet med overføring av gjenstandsmaterialet til nytt magasin

Kvalifikasjoner:

 • Har utdanning fra universitets- eller høgskolenivå på masternivå, innen fagene historie, kulturhistorie, museologi eller andre relevante fag
 • Har erfaring fra museumsarbeid
 • Ønskelig med autorisasjon som konservator NMF
 • Interesse for forsknings- og utviklingsvirksomhet
 • Har publisert forskningsarbeider og/eller populærvitenskapelige artikler
 • Liker å formidle muntlig og skriftlig
 • Er fleksibel og utadvendt
 • Har gode kommunikasjonsevner, bidrar til et godt arbeidsmiljø, er samarbeidsvillig og en god teamarbeider med godt humør. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En selvstendig fagstilling innen kulturhistorie og samlingsforvaltning med mange utfordringer og personlige utviklingsmuligheter
 • En interessant tverrfaglig arbeidsplass i et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • Pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse)
 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse 1. oktober 2018

Kontaktperson vedr. stillingen: leder seksjon for kulturhistorie, Kristian Reinfjord, tlf. 977 20 236.

Søknad med CV og referanser sendes elektronisk til post@annomuseum.no innen 6. mai  2018.