Hopp til hovedinnhold

Digitaliseringsenheten

Anno Digital tilbyr kvalitetsbevisst konvertering av fysisk materiale til digitale formater.

Gjennom digitalisering får du og din virksomhet sikker lagring av dine arkiver. Materialet blir også ordnet og gjort søkbart.

 • 1/1

Tjenester vi tilbyr:

 • Skanning av arkiv, katalogkort, protokoller, dokumenter, fotografier. Alle formater.​ Høsting og registrering av metadata. Registrering i databaser. Mye erfaring med Primus og Asta.
 • Digitalisering av alle fotoformat, fra papir og plastnegativer til lysbilder og glassplater. Grafisk etterarbeid etter avtale.
 • Avfotografering eller skanning av skjørt arkivmateriale og store format som kart o.l.
 • Digitalisering av lyd og videomedier.
 • Transkribering av lydopptak, intervjuer o.l.Ta kontakt for prisestimat på digitaliseringsarbeid tilpasset dine behov.

 • 1/1

Kvalitet og effektivitet

Vi har meget dyktige medarbeidere, moderne utstyr og det siste innen programvare.

Vi forholder oss til Arkivloven og Riksarkivarens forskrift når det gjelder kvalitet og lagring av elektroniske dokumenter. Det innebærer blant annet at materiale skannes i høy kvalitet uten informasjonstap med kalibrert utstyr og lagres i formater egnet for langtidslagring som PDF/A-1b og TIFF.

Våre registratorer og konsulenter rekrutteres i samarbeid med NAV i Nord-Østerdal. Våre medarbeidere har selvfølgelig gode IT-kunnskaper, men digitalisering handler om mer enn bare arbeid ved PC. Det er viktig å kunne tolke informasjon og behandle den på riktig måte. Derfor består arbeidstokken av en blanding av yngre og mere erfarne og med ulike yrkesbakgrunn.

 • 1/1

Om oss

Digitaliseringsenheten ved Anno museum ble etablert på Tynset i 1.1.2017.Bakgrunnen var behovet for å digitalisere museets protokoller og katalogkort Tjenesteomfanget har med tiden blitt utvidet, i tillegg til at ledig kapasitet benyttes til å utføre tjenester for eksterne kunder. Fra 1.1. 2019 heter vi Anno Digital og er blitt en fast enhet for digital samlingsforvaltning i Anno museum.

Noen av våre eksterne kunder:

 • Arbeiderbevegelsens arkiv
 • Huset Aukrust
 • NVE
 • Tynset og Alvdal kommune
 • Forsvarets museer​

 • 1/1

Kontakt oss

Vi gir deg gjerne mer informasjon eller finne ut om tjenestene vi tilbyr.

Vi er sentralt plassert ved Ramsmoen på Tynset, i tilknytning til Anno museums lokale avdeling, Musea i Nord-Østerdalen. Lokalet er fysisk plassert i Rødstua og er tilgjengelig mandag–fredag fra kl. 8.00–15.30.

Digitaliseringsenheten
v/ Musea i Nord-Østerdalen
Kongsveien 6
2500 Tynset

Telefon: 41 56 37 03
E-post: geir.arne.maelan@annomuseum.no

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2