Hopp til hovedinnhold

Avdelingen Anno bevaringssenter

Avdelingen holder til i Anno bevaringssenter. Avdelingen jobber på tvers av museene i Anno, innenfor fagområdene samlingsforvaltning; konservering, dokumentasjon, bevaring, foto og annen dokumentasjon, bibliotek og arkiv.

For tiden har vi som hovedoppgave å hjelpe museene i Anno med å forberede og frakte gjenstander til Annos magasin i bevaringssenteret. Til magasinet kommer gjenstander fra hele Hedmark, og landet for øvrig. Gjenstandene er en viktig del av Hedmarks kulturarv. Gjenstandene varmebehandles, rengjøres, dokumenteres og konserveres før de magasineres og tilgjengeliggjøres internt og eksternt. Gjenstandene tilgjengeliggjøres for vårt fagpersonale innad i organisasjonen, og for eksterne forskere, studenter og private som søker informasjon. Slik bevarer vi vår kulturarv for fremtiden.

Internt har avdelingen rådgivende og koordinerende rolle, med fokus på virksomhetsplanlegging, ressursbruk, infrastruktur, kompetanseutvikling og andre overordnede fellesoppgaver innenfor samlingsforvaltning, bevaring og dokumentasjon.

 • Skrin konserveres ved Anno bevaringssenter.
  1/4
  Roger Johansen
 • Konservator Vigdis Vingelsgaard konserverer et skrin i Anno bevaringssenter.
  2/4
  Konservator Vigdis Vingelsgaard konserverer et skrin i Anno bevaringssenter. Roger Johansen
 • Konservator Vigdis Vingelsgaard konserverer et skrin i Anno bevaringssenter.
  3/4
  Konservator Vigdis Vingelsgaard konserverer et skrin i Anno bevaringssenter. Roger Johansen
 • Konservator Vigdis Vingelsgaard konserverer et skrin i Anno bevaringssenter.
  4/4
  Konservator Vigdis Vingelsgaard konserverer et skrin i Anno bevaringssenter. Roger Johansen

Våre lokaler

● Konserveringsverksted
● Fotoatelier
● Dokumentasjons- og magasinfunksjoner

Konservering
Konserveringsverkstedet håndterer gjenstander som trenger tiltak for å kunne bevares bedre. Vi behandler og konserverer gjenstander som skal inn i magasinet og vi gjør klar gjenstander til utstilling. Konserveringsverkstedet tar også eksterne oppdrag.

Foto og dokumentasjon
Anno bevaringssenter dokumenterer og fotograferer museumsgjenstander, og for tiden hever vi vår kompetanse innen 3D fotografering. Vi tar også eksterne oppdrag innen kulturfeltet.

All informasjon knyttet til våre museumsgjenstander blir tatt vare på i vår database. Vi kvalitetssikrer denne informasjonen og kontrollerer alle gjenstander som flyttes inn i magasinet.

Bibliotek
Bibliotektjenesten yter tjenester til de ansatte i samlingsforvaltning, formidling, kunnskapsproduksjon og forskning. Sentrale oppgaver er litteratursøking og fremskaffing, veiledning og kvalitetssikring i kildebruk og publisering. Bibliotektjenesten har også ansvar for publikumstilbudet ved bibliotekene på Glomdalsmuseet og Norsk Skogmuseum, og bistår de andre avdelingene i forvaltning av samlingene. Les mer om bibliotek og boksamlinger i Anno her: annomuseum.no/bibliotek

Avdelingen har ti årsverk. Åtte stillinger har arbeidssted Anno bevaringssenter. To av stillingene er bibliotekarer og har arbeidssted på henholdsvis Anno Norsk skogmuseum og Anno Glomdalsmuseet.

Ved ønske om å se gjenstander fra samlingene kan eksterne og interne brukere kontakte oss for å avtale et studiebesøk. Kontakt avdelingsleder: sander.solnes@annomuseum.no

Les mer om bygget Anno bevaringsenter her:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2