Hopp til hovedinnhold

Anno bevaringssenter

Et bevaringssenter for framtiden! Her skal vi gi LY til 100.000 gjenstander fra våre samlinger, og gjøre dem tilgjengelig for utstillinger, forskning og for publikum digitalt.

Anno bevaringssenter fasade nord med sol


Bevaringssenteret er et moderne og fremtidsrettet bygg som kan oppbevare 100 000 gjenstander på en mer forsvarlig måte enn det er blitt gjort til i dag. Magasineringen har også en høyere standard enn bransjen for øvrig og en stor del av arbeidet er å dokumentere og digitalisere gjenstandene slik at de blir tilgjengelig for all fremtid.


 • Konservator Vigdis Vingelsgaard konserverer et skrin i Anno bevaringssenter.
  1/4
  Konservator Vigdis Vingelsgaard konserverer et skrin i Anno bevaringssenter. Roger Johansen
 • Skrin konserveres ved Anno bevaringssenter.
  2/4
  Roger Johansen
 • Konservator Vigdis Vingelsgaard konserverer et skrin i Anno bevaringssenter.
  3/4
  Konservator Vigdis Vingelsgaard konserverer et skrin i Anno bevaringssenter. Roger Johansen
 • Konservator Vigdis Vingelsgaard konserverer et skrin i Anno bevaringssenter.
  4/4
  Konservator Vigdis Vingelsgaard konserverer et skrin i Anno bevaringssenter. Roger Johansen

Hva gjør vi nå?

Som del av innflyttingsprosessen, gjennomfører Anno et gigantisk revisjonsprosjekt.

Alle samlingene blir digitalisert og revidert med mål om at:
● Anno har komplett oversikt og kontroll over gjenstandene.
● Anno har en felles forvaltnings- og utviklingsplan for samlingene.
● Gjenstandene er fysisk og digitalt tilgjengelige for publikum, forskere og formidlere.
● Gjenstandene forvaltes i best mulige oppbevaringsforhold - klima- og sikkerhetsmessig.

Som del av prosessen gjennomføres et gigantisk revisjonsprosjekt der gjenstander fra hele Hedmark, og landet for øvrig, gjennomgår omfattende prosesser før de flyttes inn. Gjenstandene er en viktig del av Hedmarks kulturarv.


Gjenstander tørkes, fryses, vaskes og repareres klart, før de lagres og tilgjengeliggjøres for utstillinger. Gjenstandene vil også være viktig for forsking og for å forstå hvordan man levde før tiden.

– Når Anno Bevaringssenter nå er bygget, og revisjonsprosjektet etter hvert er ferdig, vil vi kunne si at de over 170 000 gjenstandene som inngår i våre samlinger blir tatt godt vare på, sier Sven Inge Sunde. 

Bevaringssenteret ligger rett ved siden av Glomdalsmuseet i Elverum. Det inneholder klimastyrte gjenstandsmagasiner, verksteder og andre fasiliteter, samt kontorlokaler for Annos administrasjon og kommunikasjonsavdeling.

Senteret er finansiert av staten (90 mill), fylkeskommunen (35 mill) og kommuner i Hedmark (35 mill).  Av den lokale andelen på 35 mill, bidrar vertskommunen, Elverum, med 10 mill. Tomta det er bygget på, har en verdi på nærmere 10 mill, og ble overdratt fra Stiftelsen Glomdalsmuseet.

7. januar 2022 overtok Anno bygget fra Veidekke AS

 • 1/1

Se flere videoer fra Anno bevaringssenter her:

Hva er et bevaringssenter / dokumentasjonssenter?

 • 1/1
  Hva er et dokumentasjonssenter?
Anno bevaringssenter – offisiell åpning 28.4.2022