<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2573186919483022&ev=PageView&noscript=1" />

Museumsopplevelser i Hedmark

Anno består av små og store museer i hele Hedmark – fra lokale bygdetun til museer med nasjonal og internasjonal betydning. Hos oss handler det om opplevelser som gjør noe med deg, og våre 23 besøkssteder formidler et bredt spekter av kultur- og naturhistorie.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Visjonen «Kunnskap om fortid – engasjement i samtid» er museets ledestjerne. Samlet utgjør museets utearealer landets største friluftsmuseum, og innebefatter den største samlingen av antikvariske bygninger i Norge. Nærmere 230 000 besøker våre museer årlig.

Museet står for 124 årsverk og har en samling på ca. 170 000 gjenstander, ca. 500 kulturhistoriske bygninger og ca 4,3 millioner fotografier, hvorav en del er å finne i Digitalt museum. Museet er organisert som et aksjeselskap, hvor Hedmark fylkeskommune er største enkeltaksjonær med 35% av aksjene, mens eierstiftelsene i museumsavdelingene har eierandeler av forskjellig størrelse.

BROSJYRE: Her kan du bla i Anno museums fellesbrosjyre, som presenterer våre museer på norsk, engelsk og tysk: Tusenvis av opplevelser på tjuefire museer

Etter at vi byttet navn til Anno museum våren 2014, har vi utarbeidet en ny, felles visuell identitet for alle våre museer. 

ÅRSKORT Vi har felles årskort for alle våre museer. Se mer informasjon om årskort i Anno museum