Bibliotektjenesten

Bibliotektjenesten yter tjenester til de ansatte og har ansvar for publikumstilbudet ved bibliotekene på Glomdalsmuseet og Norsk skogmuseum.

  • 1/1

175 000 bøker og tidsskrifter

Sentrale oppgaver for bibliotektjenesten er litteratursøking og fremskaffing, veiledning og kvalitetssikring i kildebruk og publisering. Annos boksamlinger består av aktuelle fagboksamlinger, spesialsamlinger innen de enkelte avdelingers fagområder og antikvariske gavesamlinger. Norsk skogmuseum og Glomdalsmuseet har moderne fagbibliotek med bibliotekar og fast åpningstid. De øvrige avdelingene gir publikum tilgang til samlingene ved forespørsel.

Anno sine boksamlinger er søkbare gjennom biblioteksystemet Oria.

Finn litteratur og les mer om de enkelte boksamlingene på avdelingenes sider: