Hopp til hovedinnhold

Bibliotektjenesten

Bibliotektjenesten yter tjenester til de ansatte og har ansvar for publikumstilbudet ved bibliotekene på Glomdalsmuseet og Norsk skogmuseum.

  • Gruppebilde
    1/1
    Fra venstre:Ingeborg Væringsaasen, Helge Væringsaasen, ukjent, Inger Væringsaasen. Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. Se digitaltmuseum.no/011012880640

100 000 bøker

Annos boksamlinger består av aktuelle fagboksamlinger, spesialsamlinger innen de enkelte avdelingers fagområder og antikvariske gavesamlinger. Her finner du over 100 000 bøker, og i tillegg en rekke tidsskrifter og årbøker. 

Sentrale oppgaver for bibliotektjenesten er litteratursøking og fremskaffing, veiledning og kvalitetssikring i kildebruk og publisering. Norsk skogmuseum og Glomdalsmuseet har moderne fagbibliotek med bibliotekar og fast åpningstid. De øvrige avdelingene gir publikum tilgang til samlingene ved forespørsel.

Anno sine boksamlinger er søkbare gjennom biblioteksystemet Oria.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2