Bibliotektjenesten

Bibliotektjenesten yter tjenester til de ansatte i samlingsforvaltning, formidling, kunnskapsproduksjon og forskning. Sentrale oppgaver er litteratursøking og fremskaffing, veiledning og kvalitetssikring i kildebruk og publisering. Bibliotektjenesten har ansvar for publikumstilbudet ved bibliotekene på Glomdalsmuseet og Norsk Skogmuseum, og bistår de andre avdelingene i forvaltning av samlingene.

  • 1/1

175 000 bøker og tidsskrifter

Annos boksamlinger består av aktuelle fagboksamlinger, spesialsamlinger innen de enkelte avdelingers fagområder og antikvariske gavesamlinger. Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet har moderne fagbibliotek med bibliotekar og fast åpningstid. De øvrige avdelingene gir publikum tilgang til samlingene ved forespørsel.

Boksamlingene er i dag registrert i ulike bibliotek- og registreringssystemer, men skal innen 2020 registreres i et felles system – Bibsys Oria.

Finn litteratur og les mer om de enkelte boksamlingene på avdelingenes sider: