Hopp til hovedinnhold

Fakturaadresse

Anno museum
Avd. xxx (for eksempel Norsk Skogmuseum, Domkirkeodden osv.)
Pb 117, 2401 Elverum

Vi ser gjerne at bestillers referanse/navn oppgis på fakturaene.

Vi foretrekker å motta fakturaer i EHF-format, alternativt som PDF til vår felles e-postadresse: post@annomuseum.no. Vårt nr. i ELMA-registeret er 994933272.

Har du spørsmål vedr. faktura, kontakt administrasjonssekretær Hilde Sormbroen, 62 40 90 75 (sentralbord), mail: hilde.sormbroen@annomuseum.no

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2