<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2573186919483022&ev=PageView&noscript=1" />

Arkitektkonkurranse for nytt museumsbygg på Domkirkeodden

Anno museum as inviterte våren 2021 til en åpen arkitektkonkurranse for nytt museumsbygg på Domkirkeodden. Det nye bygget vil gi museet sårt tiltrengte arealer for nye utstillinger og andre publikumstilbud.

 • En illustrasjon hentet fra et av forslagene som kom inn i arkitektkonkurransen om nytt museumsbygg ved Anno Domkirkeodden. (Foto/Photo)
  1/1
  En illustrasjon hentet fra et av forslagene som kom inn i arkitektkonkurransen om nytt museumsbygg ved Anno Domkirkeodden.

Bygningen skal inneholde plass for nye utstillinger, restaurant, kontorer, verksteder, arkivrom og auditorium.

Da innleveringsfristen utløp 25.6.21 var det kommet inn godt over 100 forslag. Klikk på dokumentene under og bla gjennom de mange varierte forslagene som er innlevert.


I juryen sitter følgende:

 • Jørn Holme, sorenskriver i Vestfold tingrett, tidligere riksantikvar, juryens leder
 • Vigdis Stensby, statsarkivar, oppnevnt av Hamar kommune
 • Inga Borud, advokat, oppnevnt av Hamar kommune
 • Niels Marius Askim, sivilarkitekt NAL, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund
 • Lisbeth Funck, sivilarkitekt NAL, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund
 • Inge Dahlman, landskapsarkitekt NLA, oppnevnt av Norske landskapsarkitekters forening
 • Sven Inge Sunde, adm.dir. Anno museum
 • Magne Rugsveen, avd. dir. Anno Domkirkeodden.


Juryen vil avslutte sitt arbeid i løpet av oktober 2021.

Funksjonsbeskrivelse og konkurransegrunnlag

Her kan du laste ned dokumentene som var utgangspunkt for de innsendte forslagene til arkitektkonkurransen.