Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

Anne Kathrine Bakstad

Stilling: Fagkonsulent Domkirkeodden
Tittel: konservator NMF, cand.philol, hovedfag historie (middelalderhistorie)
Fødselsår: 1974
Epost: anne.kathrine.bakstad@annomuseum.no
Tlf: 959 70 908/62 54 27 00

Vesentlige publikasjoner

«Vektloddene fra Hamarkaupangen- en studie av middelalderens vektloddtyper og preg». Viking 2019, s. 135–152.

«Middelalderens merkevarer- Vareplombene fra Hamarkaupangen» I Jacobsen, Harald (red.)  Anno Hedmark. Trondheim/ Elverum, Museumsforlaget/ Anno museum. 2015.

Siste publikasjoner

«Vektloddene fra Hamarkaupangen- en studie av middelalderens vektloddtyper og preg». Viking 2019, s. 135–152.

«Skålvektfunn fra Hamarkaupangen». Fra Kaupang og Bygd 2019. Domkirkeodden, Hamar, s. 30–47.

Særlige interesseområder

Middelalderhistorie, norsk/ skandinavisk/ europeisk, middelalderarkeologi – arkeologiske funn fra Hamarkaupangen, Primus-registrering av arkeologisk materiale, Ruinkonservering- kalkmuring, Film- og kino som publikumstilbud i museet.

Annet (upubliserte arbeider, seminarinnlegg, forelesninger utstillinger)

Tidligere prosjekter:

2019. Anno Museum avd. Domkirkeodden.  Forskningsprosjekt på skålvektfunn fra middelalderens Hamarkaupang.

2015–2019. Anno Museum avd. Domkirkeodden. Forskningsprosjekt på samlingen av middelalderens vektlodd fra Hamarkaupangen.

2013–2015: Anno museum avd. Domkirkeodden. Forskningsprosjekt på den store samlingen av vareplomber fra middelalderens Hamarkaupang.


Foredrag og seminarinnlegg:

2019: Foredragsvandring på riksantikvarens ruinseminar for ruinkonserverende murere, Domkirkeodden Hamar, 6.-8. oktober 2019, «Ulike toppdekkeløsninger ved konservering av ulike middelaldermurverk.»

2018: Foredrag på riksantikvarens ruinseminar for ruineiere i Sarpsborg, 1.–2. oktober 2018, med tittel: «Toppdekkemuring i Hamar bispegårds ruiner».

2017: Foredrag under The Nordic and British Lime Forum International Conference, NDR, Trondheim, 7.–10. September. «Ruin conservation at Anno Museum, Domkirkeodden M, Hamar, Norway»

2015: Foredrag på Riksantikvarens ruinkonserveringsseminar, Selje, oktober. «Erfaringer fra Domkirkeoddens bruk av oppvarmede og isolerte vintervernebygg. En løsning for å forlenge en kort ruinkonserveringssesong».

2013: Foredrag på Riksantikvarens ruinkonserveringsseminar, Tønsberg, oktober. «Hamarkaupangen – Borgarsyssel tur-retur. Hospitering og oppsøkende virksomhet som utgangspunkt for aktiv opplæring og kompetanseoverføring».


Faglige rapporter:

2019: «Rapport Ruinprosjektet. Anno Museum avd. Domkirkeodden.» 1. november 2019. A.K. Bakstad og K. Reinfjord.

2018: «Rapport Ruinprosjektet. Anno Museum avd. Domkirkeodden.» 1. november 2018. A.K. Bakstad og K. Reinfjord.

2017: «Rapport Ruinprosjektet. Anno Museum avd. Domkirkeodden.» 1.november 2017. A. K. Bakstad og K. Reinfjord.

2016: «Konserveringsarbeider i ruinene av Hamar Bispegård 2016.» A. K. Bakstad, T. Sæther og E. Bjørnstad.

2015 «Konserveringsarbeider i ruinene av Hamar Bispegård 2015.» A. K. Bakstad, T. Sæther og E. Bjørnstad.

2013 «Konserveringsarbeider i ruinene av Hamar Bispegård 2013. Rapport.» A. K. Bakstad, T. Sæther og E. Bjørnstad.


Artikler i Hamar Middelalderfestivals egen avis:

2019: «Djevelens Finger-bare en votivgave?»

2018: «Kalkbrenning på Domkirkeodden» originaltittel, «Kunsten å lage middelalderens kalkmørtel i moderne tid».«Klingende mynt fra Hamarkaupangen».

2017: «Guds evige forrædere, erkebispen og biskopen i Hamar».

2016: «Vern av ruinene på Domkirkeodden».

2015: «Grefsheimgodset, en familiebedrift i storpolitikken».

2014: «Altre og helgener i Hamarkaupangens domkirke.» «Arkeologiske spor etter tekstilhandel i Hamarkaupangen».


Utstillingsproduksjon:

2007–2013: Formidlingsseksjonen og Flerkulturelt senter, Glomdalsmuseet: Stasjonær utstilling: Produksjon av «Mangfoldige Hedmark», Vandreutstillinger: «Fotspor Somalia-Norge» og vandreutstillingsversjon av «Mangfoldige Hedmark». Produksjon av diverse temporære utstillinger: bl.a. persisk teppeutstilling, utarbeidelse av utstillingshefte til «Fotspor Somalia-Norge».

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2