Faglig profil

Anne Kathrine Bakstad

Stilling: Fagkonsulent Domkirkeodden
Tittel:cand.philol, hovedfag historie (middelalderhistorie)
Fødselsår:1974
Epost: anne.kathrine.bakstad@annomuseum.no
Tlf:959 70 908/62 54 27 00

Vesentlige publikasjoner

«Middelalderens merkevarer- Vareplombene fra Hamarkaupangen» I Jacobsen, Harald (red.) Anno Hedmark. Trondheim/ Elverum, Museumsforlaget/ Anno museum. 2015.

Mogens Lauritsson, riksråd og biskop 1513–1537. Hovedoppgave i historie, NTNU. 2003.

Særlige interesseområder

Middelalderhistorie, norsk/ skandinavisk/ europeisk, middelalderarkeologi – arkeologiske funn fra Hamarkaupangen, Primus-registrering av arkeologisk materiale, Ruinkonservering- kalkmuring, Film- og kino som publikumstilbud i museet.

Prosjekter under arbeid

«Vektloddfunnene fra Hamarkaupangen, en fortelling om middelalderens handelsliv?» Artikkel og forskningsprosjekt for Anno museum avd. Domkirkeodden, 2016–2019.

Annet (upubliserte arbeider, seminarinnlegg, forelesninger utstillinger)

Tidligere prosjekter:

2013–2015: Anno museum avd. Domkirkeodden. Forskningsprosjekt på den store samlingen av vareplomber fra middelalderens Hamarkaupang.

Foredrag og seminarinnlegg:

2017: Foredrag under The Nordic and British Lime Forum International Conference, NDR, Trondheim, 7.–10. September. «Ruin conservation at Anno Museum, Domkirkeodden M, Hamar, Norway»

2015: Foredrag på Riksantikvarens ruinkonserveringsseminar, Selje, oktober. «Erfaringer fra Domkirkeoddens bruk av oppvarmede og isolerte vintervernebygg. En løsning for å forlenge en kort ruinkonserveringssesong».

2013: Foredrag på Riksantikvarens ruinkonserveringsseminar, Tønsberg, oktober. «Hamarkaupangen – Borgarsyssel tur-retur. Hospitering og oppsøkende virksomhet som utgangspunkt for aktiv opplæring og kompetanseoverføring».

Faglige Rapporter:

2017: «Rapport Ruinprosjektet. Anno Museum avd. Domkirkeodden.» 1.november 2017. A. K. Bakstad og K. Reinfjord.

2016: «Konserveringsarbeider i ruinene av Hamar Bispegård 2016.» A. K. Bakstad, T. Sæther og E. Bjørnstad.

2015 «Konserveringsarbeider i ruinene av Hamar Bispegård 2015.» A. K. Bakstad, T. Sæther og E. Bjørnstad.

2013 «Konserveringsarbeider i ruinene av Hamar Bispegård 2013. Rapport.» A. K. Bakstad, T. Sæther og E. Bjørnstad.

Artikler i Hamar Middelalderfestivals egen avis:

2018: «Kalkbrenning på Domkirkeodden» originaltittel, «Kunsten å lage middelalderens kalkmørtel i moderne tid».«Klingende mynt fra Hamarkaupangen».

2017: «Guds evige forrædere, erkebispen og biskopen i Hamar».

2016: «Vern av ruinene på Domkirkeodden».

2015: Grefsheimgodset en familiebedrift i storpolitikken».

2014: «Altre og helgener i Hamarkaupangens domkirke.» «Arkeologiske spor etter tekstilhandel i Hamarkaupangen».