Flere hundre år på ett år… på ett kort

Årskort er tingen for deg som besøker et eller flere av våre museer flere ganger i løpet av et år.

Med årskort kan du besøk hvilket Anno-museum du vil, så mange ganger du vil! I tillegg til vanlige museumsbesøk, gjelder kortet på arrangementer der vi selv er arrangør, slik som De nordiske jakt- og fiskedager på Norsk skogmuseum og Middelalderfestivalen i Hamar på Domkirkeodden. Årskortet gjelder ikke når det er plassbilletter, eller dersom andre står som (med-)arrangør.

Har du ofte besøk av besteforeldre eller andre som du vil ta med på museet? Gjestekort er en god løsning! De er ikke personlige, men gjelder kun for inngang sammen med en person som har vanlig årskort.

Priser som gjelder fra 1. januar 2017*:

Årskort voksenkr 750,-
Årskort pensjonister, studenter og vernepliktigekr 650,-
Årskort barnkr 550,-
Årskort familie (2 voksne + egne barn 0-15 år)kr 1500,-
Årskort familie (1 voksen + egne barn 0-15 år)kr 850,-
Gjestekort, maks to pr voksen årskortkr 550,-
  • Anno årskort
    Anno årskort

*Samme pris i 2018.

Kortet er personlig, og du må vise legitimasjon. Gyldig 12 måneder fra kjøpsdato. Selges ved alle våre hovedavdelinger i Hedmark, eller ved henvendelse til opplevelser@annomuseum.no.

Årskortet selges på: Norsk skogmuseum, Glomdalsmuseet, Domkirkeodden, Kirsten Flagstad museum, Kongsvinger museum, Kvinnemuseet, Migrasjonsmuseet, Trysil Engerdal museum og Musea i Nord-Østerdalens kontor på  Ramsmoen.

Årskortet gir også tilgang til: Blokkodden villmarksmuseum, Dølmotunet, Eidskog museum, Husantunet, Klevfos industrimuseum, Odalstunet, Oddentunet, Rendalen bygdemuseum, Sagstua skolemuseum, Skinnarbøl skolemuseum, Skålbergsætra, Sørlistøa fløtermuseum, Trysil bygdetun, Tylldalen bygdetun, Tynset bygdemuseum, Uppigard Streitlien og Aamodtgården.

Aukrustsenteret var inntil 1.1.17 en del av vår årskortordning. Årskort kjøpt før denne datoen kan derfor også brukes der den perioden de er gyldige.