Medieomtale 2020

I 2020 benyttet Anno museum medieovervåkningstjeneste og årsanalyse fra MyNewsdesk.

Statistikken viser at Anno og undermuseene ble omtalt 1318 ganger, noe som er 312 færre oppslag enn i 2019. Av disse er 48 % av omtalen papirbasert, 44 % nettbasert, og 8 % som er etermedier. Omtalen i papirbaserte medier fortsetter å synke, denne gang med 7 %, som ble forflyttet ca likt til eter og nett. Domkirkeodden er den avdelingen med flest omtaler (514 av de 1318). Anno museum sentralt følger som nummer 2 med 249 omtaler, og Norsk skogmuseum deretter med 189.


Anno hadde hovedfokus i 15 % av medieomtalen. Anno fikk mest omtale i media i 3. kvartal, men hadde høyest synlighet i 2. kvartal. I synlighet ligger det en indeks til grunn, og alle kvartal scoret innenfor det som beregnes som middels god synlighet. Året før lå indeksen på meget god synlighet i 4. kvartal, så synligheten var altså litt lavere i 2020. Det skal sies at indekstallet for alle kvartal 2020 lå høyt opp mot grensen for meget god. Omfanget av medieomtalen var størst i august 2020, mot mai, juni og juli året før. Vi tilskriver denne endringen mangel på arrangement i sommersesongen på grunn av pandemien.


Hamar Arbeiderblad og Østlendingen omtalte Anno-museene oftest. Glåmdalen og Arbeidets rett er også hyppige kilder.
Av omtalen i 2019 er ca 15 % hentet fra riksdekkende kilder, herunder 9 % fra riksdekkende nisjemedier og 6 % fra andre riksmedier. Dette er mer enn en dobling fra året før. Resten er fra enten lokale (83 %) eller regionale kilder. Klassekampen har flest riksdekkende oppslag på papir, og nrk.no har flest på nett. Dette er som året før.


I tillegg til overnevnte er museene omtalt 353 ganger i «Hva skjer»-spalter i aviser, aller flest ganger på "Tavla" i Hamar Arbeiderblad.

Faksimiler

Eksempler på medieoppslag med høy synlighet i 2020. (Kilde: MyNewsdesk)

 • (Foto/Photo)
  1/9
  (Bilde 1 av 9)
 • (Foto/Photo)
  2/9
  (Bilde 2 av 9)
 • (Foto/Photo)
  3/9
  (Bilde 3 av 9)
 • (Foto/Photo)
  4/9
  (Bilde 4 av 9)
 • (Foto/Photo)
  5/9
  (Bilde 5 av 9)
 • (Foto/Photo)
  6/9
  (Bilde 6 av 9)
 • (Foto/Photo)
  7/9
  (Bilde 7 av 9)
 • (Foto/Photo)
  8/9
  (Bilde 8 av 9)
 • (Foto/Photo)
  9/9
  (Bilde 9 av 9)