<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2573186919483022&ev=PageView&noscript=1" />
Formidling i urtehagen på Anno Domkirkeodden. (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo)

ÅRSRAPPORT 2020

Nøkkeltall Anno museum


Nøkkeltall Anno museum20192020
Besøkende totalt224 584112 362
Bygningsmasse524502
Gjenstandssamling174 471
176 421
Fotosamling4,74,6
Omsetning125 mill kr125 mill kr
Gaveforsterkningsmidler0 mill kr0,8 kr
Egenkapital9 mill kr13 mill kr
Årsverk134135
Sykefravær5,60 %5,50 %