Hopp til hovedinnhold

Anno Trysil og Engerdal 2019

Generelt

Anno Trysil Engerdal driftes som en seksjon under Glomdalsmuseet. Formidlingsansvarlig Marit Nerhagen gikk av med pensjon. Ellen Fauske Bleness ble tilsatt som ny formidlingsansvarlig og tiltrådte i september 2019.

Forvaltning

Gjenstandsregistreringene i begge kommuner er på det nærmeste sluttført. Det gjenstår fortsatt noe i lageret til Engerdal museum/Blokkodden villmarksmuseum og på Trysil bygdetun. I tillegg skal samlingen ved Trysil skimuseum innlemmes i Anno museum. Dette materialet er ikke registrert.

Både på Trysil bygdetun og ved Blokkodden villmarksmuseum er det utført restaureringsarbeid og vedlikehold. Ved begge anlegg har det blitt utført noe forebyggende vedlikehold og parkpleie. Av større tiltak kan nevnes:

Trysil Bygdetun:

-    Utskifting av fundamentering under kvernhus.
-    Restaureringen av Eltdalsstua har vært omfattende med blant utskifting av myeråteskadd tømmer og omlegging av tak. Tiltaket sluttføres våren 2020.

Blokkodden villmarksmuseum:

-    Flytting og gjenoppføring av fløterkoia fra Røskjota er i hovedsak sluttført. Det gjenstår kun enkelte mindre oppgaver, blant annet noe listing som ferdigstilles våren 2020.
-    Utedoen som hører til koia fra Røskjota ble flyttet til Blokkodden.

  • Restaurering av Eltdalsstua på Trysil bygdetun
    1/1
    Restaurering av Eltdalsstua på Trysil bygdetun Foto: Anno museum

Formidling

Før sommersesongen 2019 ble det gjennomført felles guidekurs for sommertilsatt ved begge museumsanleggene. Kurset ble holdt på Drevsjø. Tema her var felles rutiner, HMS og hvordan man skal møte publikum. I tillegg fikk guidene i oppgave å lage en ide til en egen aktivitetsdag på hver av museene.

Blokkodden villmarksmuseum

Blokkodden Villmarksmuseum er åpent i sommersesongen med guidetilbud og aktiviteter. Fire guider ble engasjert. Utenom hovedsesong er museet kun åpent på spesielle arrangementsdager. Museet åpnet søndag 23 Juni og stengte søndag 11 august.

Det ble gjennomført seks arrangementer på Blokkodden i sesongen 2019:

-    30 juni. Barnas dag.
-    17. juli. Spikkekafe for barn med Husflidskonsulenten i Hedmark Arild Larsen, med påfølgende konsert med Erik Lukashaugen og Annar Bye på Festplassen. Konserten var et samarbeid med Engerdal kommune og den kulturelle spaserstokken.
-    28 juli arrangerte guidene sin dag med tema «Engerdal med i verdensarven»
-    I September var museet engasjert i temauka til Engerdal barne og- ungdomsskole om skogbruk og viste fram det historiske skogbruket i kommunen for kommunens ungdomsskoleelever.
-    I oktober deltok Destinasjon Femund Engerdal på et fellesarrangement i utstillingshallen. Her fikk museet fikk vist fram den nye utstillingshallen og synliggjort mulighetene som ligger i anlegget på Blokkodden.
-    I desember ble det arrangert bokkveld i utstillingshallen i forbindelse med utgivelsen av boken «Norske utedoer» skrevet av Thor Gotaas og Roar Vingelsgaard.

Festplassen på Blokkodden er jevnlig i bruk både av museet og andre samarbeidspartnere. Dette omfatter fiskedag for skoleklasser. Den årlige avslutningen for konfirmantundervisningen foregår her. Drevsjø og omegn velforening har arrangert fest. I samarbeid med Engerdal kommune har det blitt avholdt flere møter på museet. Kopparleden teaterlag satte opp teaterforestillingen «Anna i Ødemarka» på museumsanlegget på Engerdalssetra med fem fulle forestillinger med til sammen 1400 besøkende.   • Temauke om skogbruk på Blokkodden villmarksmuseum
    1/1
    Temauke om skogbruk på Blokkodden villmarksmuseum Foto: Anno museum


Trysil bygdetun

Museet åpnet søndag 23 juni og stengte søndag 11 august. I sommersesongen var det engasjert tre guider i Trysil.
Det ble gjennomført fire arrangementer på Trysil bygdetun sommeren 2019:

-    13 juli var aktivitetsdag med temaet «Fra barnelek til barnearbeid». De besøkende ble presentert for gamle leker gjennom aktiviteter og foredrag. 
-    20 juli gjennomførte guidene sin aktivitetsdag med tema om kvinneskikkelsene knyttet til husene på bygdetunet. 
-    22. juli. Arrangement i regi av Trysil Historie- og Museumslag.
-    26. juli. Som et resultat av sommervarmen som etter hvert kom, ble det arrangert vannkrig for barn og voksne til stor glede deltakerne.

I tillegg benyttes bygdetunet også som arena for den lokale skolen og Skolefritidsordningen i deres undervisning. I forbindelse med kommunens «HEI» dag for alle grunnskoleelever i Trysil hadde museet besøk fra barnehagene og skolene. Tema var livet på skolen før, kontra livet på skolen i dag. 120 barn benyttet dette tilbudet som ble arrangert på Gammelskula.

Fornying

Engerdal

Våren 2019 ble arbeidet med påkobling på det kommunale vann- og kloakknettet avsluttet. I tillegg ble det bygget tømmestasjon for bobiler på parkeringsplassen ved Blokkodden villmarksmuseum. Utstillingen i den nye hallen har blitt supplert med nye og utdypende tekster, samt en engelsk veileder for utstillingen. Det har også blitt arbeidet med interiører, miljøer og utstillinger i bygningene ute i friluftsmuseet. Arbeidet avsluttes før sesongåpning 2020. Anno Trysil Engerdal deltar i stedsutviklingsprosjektet for Drevsjø-Blokkodden.

Trysil

I 2019 ble det besluttet at Anno Trysil og Engerdal i løpet av 2020 skal ta over ansvaret for Trysil Skimuseum på Gammelskula. Det ble nedsatt en egen prosjektgruppe bestående av representanter fra Trysil kommune og Anno museum som skal utarbeide forslag til ny utstilling om skihistorien i Trysil som er bedre tilpasset lokalene på Gammelskula. Ny utstilling i fjøset på bygdetunet er også under planlegging. Videre arbeides det også for at museumsvirksomheten skal synliggjøres bedre sammen med Destinasjon Trysil.