Hopp til hovedinnhold

Domkirkeodden 2019

Domkirkeoddens friluftsområde er mye benyttet av lokalbefolkningen enten som et eget turmål i seg selv eller som en del av en tur langs Mjøsa. Vi legger stor vekt på at museumsområdet skal framstå som ryddig og attraktivt. Både skjøtsel og vedlikehold krever både oppmerksomhet og ressurser. Museet brukes mye til egne arrangementer, men også av eksterne arrangører som leier området til andre arrangementer.

Vedlikehold av antikvariske bygninger og driftsbygninger er et økende behov, særlig på bakgrunn av endringer i de klimatiske forholdene. De milde vintrene fører til større belastninger på bygninger, som er bygd for et tørrere klima.

'Her er noen av tiltakene som Domkirkeodden har gjennomført i 2019:

Formidling

I 2019 ble det åpnet seks nye utstillinger på Domkirkeodden og Kirsten Flagstad museum. Blant annet produserte museet utstillingen «Rød tråd», i anledning Hamars bybursdag 21. mars. Utstillingen omhandlet en av Hamars tidlige systuer, arbeiderbevegelsen og ikke minst kvinnebevegelsen. Kirsten Flagstad museum åpnet også en utstilling med kvinner i fokus. Utstillingen hadde tittelen «Min kjære…» og omhandlet betydningsfulle kvinner med tilknytning til Hamar-området. I tillegg produserte Domkirkeodden utstillingen «De lærdeste lægers planter og urtebøker», om og med urtebøker fra Oslo katedralskoles samlinger.

MuseumsNATT, et samarbeid mellom åtte institusjoner i Hamar og Stange, ble arrangert for fjerde gang i 2019. I 2019 var tilbudet utvidet til åtte steder som kunne besøkes på en kveld, med veteranbusser som fraktet publikum imellom de ulike stedene. Arrangementet er unikt i nasjonal sammenheng, og har fått mye oppmerksomhet i regionale media.


 • Museumsnatt 2019
  1/2
  Museumsnatt 2019 Foto: E. Nordby
 • Museumsnatt 2019
  2/2
  Museumsnatt 2019 Foto: E. Nordby


Vandreteateret «En Hamarkrønike» ble arrangert på senhøsten og er et historisk teater som forteller om de dramatiske hendelsene da Norge og Hamar mistet sin selvstendighet til Danmark i 1537. Det som er spesielt med teateret, er at hendelsene som utspiller seg har funnet sted akkurat der skuespillerne står og går. Museet jobber hele tiden med å videreutvikle forestillingen, både visuelt og innholdsmessig, og det er gledelig å se at forestillingen blir tilgodesett med både regionale og nasjonale bidrag.


 • Fra vandreteateret «En Hamarkrønike» på Domkirkeodden
  1/1
  Fra vandreteateret «En Hamarkrønike» på Domkirkeodden

Både Middelalderfestivalen, julearrangementet «Jul i Borggården» og «Liv i stuer og stasjoner», hvor sistnevnte er et samarbeidsarrangement med Norsk jernbanemuseum, befester seg som museets mest populære arrangementer. I en tid med stor konkurranse fra andre festivaler og arrangementer, er det oppløftende å se at satsing på lokal historie og formidling verdsettes. Arrangementene legger vekt på å gi et godt tilbud til hele familien, fra liten til stor.'

Domkirkeodden har et godt samarbeid med sine omkringliggende kommuner omkring skoleformidling i grunnskolen. I 2019 har museet gjennomført flere store skoleformidlingstilbud: «En dag på katedralskolen», «Lussi», «Stangequizen», samt et opplegg for 3. trinn i Hamarskolene på Kirsten Flagstad museum.

Domkirkeodden har i andre halvdel av 2019 arbeidet med et unikt formidlingstilbud for friluftsmuseet. Gjennom AR-teknologi (utvidet virkelighet) skal de besøkende gis mulighet til å oppleve historier fra 1800-tallets bondesamfunn på Hedmarken, samt få en sniktitt inn i noen av husene. Prosjektet er en pilot i Anno, og er starten på en større satsing på utvikling av god formidling gjennom AR/VR og annen «ny» teknologi.

Forvaltning

Ruinprosjektet

Istandsettinger av middelalderruiner på Domkirkeodden har i 2019 omfattet tårnruinen i Hamar bispegård. Mesteparten av murverket er istandsatt ved liming av stein, spekking av fuger og legging av toppdekke. I løpet av sesongen har prosjektet fordelt 56 ukeverk på tre fast ansatte i avdelingen, to håndverkere og en administrator, i tillegg til en ekstern murer. Som forrige år har vi fokuset på prosessuell autentisitet og kunnskapsutvikling og vi har produsert egen mørtel og forsket i tradisjonelle håndverkteknikker. Prosjektet deltar også i Kulturrådsprosjektet Haarf – håndverksforskning. I tillegg til å ha brent kalk og formidlet ved MuseumsNATT og Hamar middelalderfestival har Domkirkeodden arrangert nasjonalt seminar for tradisjonshåndverkere innen middelaldermur. Prosjektet er finansiert av Riksantikvaren og løper ut 2020.

Antikvariske bygninger

To større prosjekter på antikvariske bygninger er gjennomført og avsluttet i 2019. Jemtlandsstallen er ferdig istandsatt med utskiftning av tømmer, oppstiving og legging av teglstein på istandsatt taktro. I tillegg er det lagt nytt tak på deler av Storhamarlåven, over aulafløyen og i utvalgte glassfelt. Domkirkeoddens ansatte har tilstandsvurdert samtlige antikvariske bygninger i avdelingen etter bestilling fra Kulturrådet, og bidratt med registreringer på Eidskog avdeling og i Nord-Østerdalen. En rekke vinduer er rekonstruert og istandsatt etter antikvariske prinsipper på flere bygninger.

Fornying

Storhamarbygningen har oljefyrt sentralfyr. Det kommende forbudet mot bruk av olje til oppvarming, førte til at vi har boret dype brønner for å benytte jordvarme til oppvarming. Dette er gjort både for Storhamarbygningen og Aula-fløyen i Storhamarlåven. Aulaen har vært oppvarmet med strøm, men det nye systemet basert på jordvarme vil på sikt spare oss for oppvarmingskostnader i begge bygningene.

Vi arbeider fortsatt med reguleringen av byggetomt for nytt utstillings- og kontorbygg på Domkirkeodden. Saken har dessverre tatt lengre tid enn forventet, men det har vært et omfattende arbeide med planforslaget og konsekvensutredning. Forhåpentligvis er saken ferdig behandlet i kommunen i løpet av første halvår 2020.