Hopp til hovedinnhold

Norsk utvandrermuseum 2019

  • Omvisning i låven på friluftsmuseet
    1/1

Norsk utvandrermuseum har i 2019 hatt tre fast ansatte, Kari Fuglesang, Inger-Maren Slagsvold og Terje Mikael Hasle Joranger. De to sistnevnte ble ansatt som henholdsvis formidler og avdelingsdirektør i 2018. Terje Joranger var i 2019 også Anno museums representant i styret i Sandbeckstiftelsen.

Fra 1.1.2019 begynte Lucia Cristerna Aragón i en aspirantstilling ved museet finansiert av Norsk Kulturråd i samarbeidsprosjektet Opphavstegn mellom Glomdalsmuseet og Norsk utvandrermuseum. I mai fikk hun status som freelancer. Våren 2019 fikk museet en medarbeider i regi av Mjøsanker, senere NAV, mens en ny medarbeider begynte før jul i regi av prosjektet Finn en vei ved Hamar Katedralskole. Førstnevnte har registrert en samling Amerikabrev som senere ble digitalisert ved Anno Digital og transkribert intervjuer i forbindelse med prosjektet Opphavstegn. Sistnevnte har registrert bøker som skal legges ut for salg.

Leif Arne Holen, pensjonert håndverker på museet, hadde vedlikeholdsoppgaver i løpet av året. Tilsvarende hadde Liv Aunan Botten, også pensjonert og tidligere ansatt ved museet, hjalp til på en rekke aktiviteter i løpet av året. Kari Åse Smestad, som tidligere har arbeidet som omviser på museet, deltok dessuten på arrangementer i 2019 i tillegg til å være omviser.

Aktiviteter i 2019

At flere i museets stab er nytilsatte, har preget aktivitetene ved museet i 2019. Nye aktiviteter er blitt arrangert, samtidig som andre er viderført fra tidligere år. Et av målene til museet er å aktivt bruke de antikvariske bygningene til utstillinger og aktiviteter. Den 1. februar åpnet derfor en ny utstilling i Sacquitnelåven om Leonhard Seppala, en norsk-kvensk utvandrer til Alaska, og hans lederhund Togo. Ca. 50 personer var samlet utenfor Sacquitnelåven, mens Seppalas biograf, Nina Kristin Hansen, holdt foredrag i Bjorgohuset.

Noe senere i februar arrangerte museet de første Alaskadagene, som omfattet en familiedag og en barnehagedag. Disse var vellykkede, med over 300 betalende besøkende på familiedagen. Mellom 300 og 400 barn deltok på barnehagedagen i tillegg til ca. 100 studenter ved førskolelærerlinja ved Høgskolen i Innlandet. Deres deltakelse på museet ble koblet til praksis på studiet. Kjøring av hundespann vakte stor begeistring hos de besøkende. Barna fikk se hundespann i aksjon på et jorde i nærheten, mens de besøkende på familiedagen fikk anledning til å sitte i en hundeslede i fart rundt på museumsområdet. Lucia, som er utøvende kunstner, stod for skuespill og billedtrykk på Alaskadagen.

26. mars 2019 avholdt Norsk utvandrermuseum en temakveld med Ann B. McConnell, representant fra den amerikanske ambassaden. Hun snakket om norskamerikanske forbindelser i skolestua.

MuseumsNatt ble arrangert 10. mai med temaet «Onshore – Offshore». Elever fra musikklinja Stange videregående skole hadde orkester i utstillingen om Den norske amerikalinje der de underholdt besøkende i en skipsbar som var opprettet for anledningen. Lucia stod for «tatovering» av besøkende. Elever ved musikklinja stod også for konsert i Den norske utvandringens minnekirke med klassiske perler av komponister som hadde emigrert fra sitt hjemland. Konservator Siv Ringdal ved Norsk utvandrermuseum holdt dessuten foredraget «På høye hæler i Amerika» i Bjorgohuset om unge Agderkvinner som utvandret til New York etter krigen. Regn førte til at noen færre besøkende besøkte museet i 2019 sammenlignet med året før.

Ingvalson’s Café var åpen i sommersesongen, og Norsk utvandrermuseums venner og Sons of Norway har stått for kafésalget. De gjorde en stor innsats, og kaféen var godt besøkt i perioden.

Museet hadde for første gang en hospitantordning med to studenter fra Brigham Young University i Utah i juni og juli. De to studentene utførte arbeid på museet og fikk akademiske «credits» (poeng) for dette fra universitetet i Utah. Det er et ønske om å forlenge ordningen fra 2020 og framover. Den ene studenten arrangerte bl.a. åpne slektsforskerkurs og lagde en slektsforskerguide som museet kan bruke i forbindelse med henvendelser på museet. Den andre studenter oversatte hjemmesiden fra norsk til engelsk og sto for å arrangere den første 4. julifeiringen i museets historie. Ca. 50 personer var til stede, og museets ansatte ønsker å videreføre denne feiringen også i 2020.

I august hadde Jønsberg videregående skole for første gang sin Bli kjentdag for elever på Påbygg på museet. Ca. 65 elever og flere lærere var i kirken og hørte avdelingsdirektøren forelese om koblingen mellom inn- og utvandring. Lærerne arrangerte natursti, grilling og leker på museumsområdet. Arrangementet, som Jønsberg videregående skole tidligere hadde på Klevfos Industrimuseum, planlegges også lagt til Norsk utvandrermuseum i 2020.

Fra oktober ble det satt av en større ressurs i staben til revidering av objekter i henhold til Anno Museums dokumentasjonssatsing. Museet har hatt stengt i denne perioden, men museets stab tok imot besøkende og grupper etter avtale.

Museet har tatt i bruk målstyring for virksomheten, noe som har vært en fordel i forhold til en rekke sider ved museumsdriften.

Bygningsverngruppa hadde en befaring av museets antikvariske bygninger våren 2019. Opplysningene inngår i en rapport til Kulturrådet i forbindelse med bygningsvernundersøkelsen 2019. Av museets åtte bygninger er fem innen tiltaksklasse 0 og 1, de resterende innen tiltaksklasse 2.

Nettverksbygging og prosjekter ved museet

I 2019 har det vært en bevisst satsing om å bygge nettverk og å gjøre museet mer kjent for et større publikum både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Barn og unge er en viktig gruppe, og avdelingsdirektøren utarbeidet et undervisningsopplegg for elever fra grunnskolen til videregående og studenter. Inger-Maren Slagsvold har gjort en svært aktiv jobb med å promotere museet på sosiale medier og lokale medier, noe som har resultert i et stort antall treff fra publikum.

Som ledd i formidlingen av museet var avdelingsdirektør Terje Hasle Joranger i USA i mai der han hadde møter med flere institusjoner og organisasjoner i Midtvesten i forkant av turen med ledelsen i Anno Museum om høsten. Da reiste styreleder i Anno Museum, Knut Storberget, administrerende direktør Sven Inge Sunde, styreleder i Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum og forskningssenter, avdelingsdirektør Terje Hasle Joranger der tidligere avdelingsdirektør Knut Djupedal var en utmerket guide. Formidler Inger-Maren Slagsvold og Lucia Aragón var også med på turen for å foreta feltarbeid til den forestående Opphavstegnutstillingen. Gruppa hadde møter med ledelsen ved museer og organisasjoner i Iowa, Minnesota og Washington. Formålet med turen var både å overføre museets nettverk fra Knut Djupedal til etterfølgeren Terje Joranger og å styrke museets nettverk fram mot 2025.

Norsk utvandrermuseum har tatt en lederrolle for å få til en nasjonal 200-årsmarkering/-jubileum av norsk utvandring i 2025. I den forbindelsen ønsker museet å etablere en stilling som koordinator og sekretariat for markeringen/jubiléet ved museet. Det tas initiativ til å søke Kulturdepartementet i 2020 om budsjettmidler til en stilling i 2021. Etablering av denne stillingen er tenkt å være et ledd i utviklingen av museet. Avdelingsdirektøren hadde også møte med norskamerikanske organisasjoner som forbereder 2025 også i USA.

Inger-Maren Slagsvold og Lucia Aragón har arbeidet med prosjektet Opphavstegn, et samarbeidsprosjekt med Glomdalsmuseet, Prosjektet er delt i tre deler: en utstilling, et Public Space-prosjekt og Den kulturelle skolesekken. Høsten 2019 deltok de på turen med ledelsen i Anno Museum til USA der de gjennomførte en rekke intervjuer med norskamerikanere. De fotograferte og intervjuet personer og et objekt som hver av dem knytter til sitt etniske opphav. Dokumentasjonen skal benyttes til utstillingen som åpner sommeren 2020.

Innen FoU har museet deltatt i forskningsprosjektet Folkemuseene i mangfoldige samfunn – Publikums erfaringer med forskjellighet og tilhørighet. Museet deltar sammen med Glomdalsmuseet, Valdresmusea, Randsfjordmuseet, Høgskolen i Innlandet og NTNU. Dette forskningsprosjektet vil studere publikums perspektiv og deres erfaringer med både «tradisjonelle» og «mangfoldige» arrangement i folkemuseer i Hedmark og Oppland (fra 1.1.2020 Innlandet fylkeskommune). Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og vil foregå i perioden 2019-2021. Avdelingsdirektøren stod også som utgiver av en fagfellevurdert artikkel i Journal of Migration History i 2019.

Besøkende ved museet

Året 2019 sett under ett førte til en nedgang totalt, som skyldes fravær av større arrangement, færre skoleklasser og en større satsing på museumsutvikling. Hovedgrunnen til nedgangen i antall besøkende er fravær av større arrangement som Dans på stien i oktober 2018 (som ikke var betalende besøkende). I 2020 blir det likevel en ny Dans på stien ved Norsk utvandrermuseum, og vi forventer høyere besøkstall.

I 2019 prioriterte vi i stor grad nettverksbygging, hospiteringsordning og forskning og en satsing mot utvandrermarkeringen i 2025. Dessuten prioriterte vi oppbygging av Opphavstegnprosjektet, hvor vi forventer en gevinst i forhold til besøkende i 2020. De siste månedene av 2019 gikk mye av ressursene våre med til revisjon av samlingene, og vi holdt museet stengt, unntatt for grupper og skoleklasser, i perioden. Vi hadde forholdsvis få skoleklasser i 2019, da vi prioriterte oppbygging av nettverk og utstilling, se ovenfor.


Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1