Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

  • Portrett av konservator og seksjonsleder Bjørn Bækkelund.

Bjørn Bækkelund

Stilling: Konservator og seksjonsleder, Norsk Skogmuseum
Tittel: Mag.art etnologi
Epost: bjorn.baekkelund@annomuseum.no
Tlf: 909 43 421

Vesentlige publikasjoner

Årringer i vann – skogen, skognæringene og Skienvassdragets fellesfløtningsforening, Norsk Skogmuseum 2015.

«Forstmannen Peter Christen Asbjørnsen», artikkel i antologien «En dør til Asbjørnsen og hans verden», Aschehoug 2012.

Siste publikasjoner

Årringer i vann – skogen, skognæringene og Skiensvassdragets fellesfløtningsforening. (2015)

Særlige interesseområder

Er interessert i forhold mellom menneske, samfunn og det materielle, og i spenningsfeltet mellom sosial organisasjon, økonomi og økologi. Arbeider mest med perioden fra 1700 og fram mot egen samtid.

Prosjekter under arbeid

«Den menneskeskapte skogen» (arbeidstittel) – bokprosjekt om menneskelige bestrebelser for gjøre Norge grønnere og mer skogrikt fra 1600-tallet og fram til vår tid (om frø- og planteproduksjon, skogkultur og skiftende kunnskaps- og holdningsregimer knyttet til slik virksomhet).

«Ulv og brunbjørn i Norge for utryddelsen» – bokprosjekt i samarbeid med naturhistoriker Finn Audun Grøndahl ved Randsfjordmuseene. Undersøkelsen baseres på fellingspremiemateriale fra perioden 1735-1845.

Utstillingsprosjekter

Var sentral under arbeidet med Norsk Skogmuseums basisutstilling «Tid for Skog» (1999-2001) og i første byggetrinn av basisutstillingen «Tråkk i mangfoldig natur» (2010). Har ellers hatt innholdsmessig hovedansvar for et par temporærutstillinger, og regner med å få oppgaver i forbindelse med bygginga av nye basisutstillinger om skogindustriene.

Annet (upubliserte arbeider,seminarinnlegg, forelesninger, utstillinger)

Har skrevet:«Hamars bygningshistorie – Hamar sentrum 1849-1939» (1989)
«Bevaringsplan for Hamar – sentrumsplanrapport nr. 1-1989»
«Sliul og trøskemaskin – Om den tidligste overgangen fra manuell til maskinell trøsking i Hedmarksbygdene» (magistergradsavhandling 1992)

«Folldal verks historie ca. 1745-1993» – Folldal bygdebok bd. IV – (1998) hovedforfatter

«Totens bygdebok V Folk og liv i hus, gard og grend, Eina» (1998) – hovedforfatter

«Tid for Skog» Norsk Skogbruksmuseums årbok nr. 15 (2001) – redaktøransvar for fagantologi med to egne artikkelbidrag

Har ellers skrevet artikler i det etnologiske fagtidsskriftet «Dugnad» og diverse lokalhistoriske årbøkerHadde en del foreleser- og sensoroppdrag for etnologistudenter på ulike nivåer ved Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo i 1990-åra og tidlig på 2000-tallet. Satt også i redaksjonen for fagtidsskriftet «Dugnad» i to perioder.Bidrar kontinuerlig i samlingsforvaltningsarbeidet ved Norsk Skogmuseum (samlingsfeltene bygning, gjenstand og foto), i museets dokumentasjonsprosjekter og i koordinering av arbeidet i en fagseksjon med seks dyktige kolleger. Er medlem av Anno museums forum for samlingsforvaltning, og leder for samarbeidsgruppa som hvert år organiserer Nordisk skoghistorisk konferanse.

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1