Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

  • Portrett av fagkonsulent Christer Nilsson.

Christer Nilsson

Stilling:  Fagkonsulent, Norsk Skogmuseum
Tittel:  Cand. philol., hovedfag historie
Epost: christer.nilsson@annomuseum.no
Tlf: 481 50 771

Vesentlige publikasjoner

Bidragsyter til boka Masse papir-Norske papir og massefabrikker gjennom 150 år, Norsk Skogmuseums særpublikasjon nr. 16, 2006.

Artikkel om «Arkivene etter Norges eldste fagforbund» i Arbeiderhistorie, 2004.

Artikkel basert på hovedfagoppgaven «Volvo-avtalen 1957-1960: et norsk-svensk industrisamarbeid», i Arbeiderhistorie, 2002.

Siste publikasjoner

Artikkel om «Moderniseringen av Klevfos Cellulose- & Papirfabrik 1946–1964». I Jacobsen, Harald, red. 2015, Anno Hedmark, Anno museum skriftserie nr.1, Trondheim 2015.

Artikkel om «Arbeiderbevegelsens arkiv i Hedmark» i Fortid og nåtid i samspill-Statsarkivet i Hamar 1917-2007, 2009.

Særlige interesseområder

Skogindustriens historie med særlig vekt på norske papir- og massefabrikker. Nordisk samarbeid, f. eks. nordisk økonomisk samarbeid.

Tømmertransport med lastebil. (Et tema jeg ønsker å arbeide med.)

Prosjekter under arbeid

Interreg-forprosjekt under prosjekttittelen Skogbrukets grenseløse historie.

Annet (upubliserte arbeider, seminarinnlegg, forelesninger, utstillinger)

Bidragsyter (tekster) til utstillingen På tynnere is ved Norsk Skogmuseum i 2007.

Bidragsyter (tekster) til fotoutstilling på Norsk Skogmuseum i 2009.

Flere arkivkataloger med omtale av arkiver som er ordnet ved Norsk Skogmuseum, f. eks. Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening i 2011.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2