Dokumentasjonsenheten

Dokumentasjonsenheten jobber på tvers av avdelingene i Anno, innenfor fagområdene samlingsforvaltning og dokumentasjon; bevaring, foto og annen dokumentasjon, bibliotek og arkiv.

Foreløpig sitter personalet spredt på flere avdelinger, men i framtiden vil enheten ha tyngdepunkt i Annos planlagte Dokumentasjonssenter med fellesmagasin, lokalisert ved Glomdalsmuseet i Elverum.

Dokumentasjonsenheten
Espen Holøyen Skjærbakken

Espen Holøyen Skjærbakken

Seksjonsleder Dokumentasjon

Bevaringstjenesten
Vigdis Vingelsgaard

Vigdis Vingelsgaard

Bevaringsleder/Konservator NKF-N

Anne Storbekken

Anne Storbekken

Konservator NKF-N

Fototjenesten
Bibliotektjenesten
Anette Danielsen

Anette Danielsen

Bibliotekar

Digitaliseringsenheten

Prosjekt samlingsforvaltning