Hopp til hovedinnhold

Dokumentasjonsenheten

Dokumentasjonsenheten jobber på tvers av avdelingene i Anno, innenfor fagområdene samlingsforvaltning og dokumentasjon; bevaring, foto og annen dokumentasjon, bibliotek og arkiv.

Foreløpig sitter personalet spredt på flere avdelinger, men i framtiden vil enheten ha tyngdepunkt i Annos planlagte Dokumentasjonssenter med fellesmagasin, lokalisert ved Glomdalsmuseet i Elverum.

Dokumentasjonsenheten

Internt har enheten rådgivende og koordinerende rolle, med fokus på virksomhetsplanlegging, ressursbruk, infrastruktur, kompetanseutvikling og andre overordnede fellesoppgaver innenfor samlingsforvaltning, bevaring og dokumentasjon. 

Enheten bidrar inn mot de strategiske forumene med aktuelle problemstillinger i museets strategiplaner. De strategiske forumene skal utforme de overordnede strategiene innen samlingsforvaltning og dokumentasjon, dokumentasjonsenheten skal være planleggende og utførende. Dokumentasjonsenhetens virkefelt inneholder mange aktører både internt og eksternt, med ulik grad av ansvar, kompetanse og tidsressurser.

Fototjenesten

Jobber med ulike former for samtidsdokumentasjon, prosjekter, egendokumentasjon og driftsrelaterte oppgaver knyttet til bla. utstillinger, digitalisering og gjenstandsfotografering. Bildebyråfunksjonen er en viktig del av publikumstilbudet.

Bibliotektjenesten

Bibliotektjenesten yter tjenester til de ansatte i samlingsforvaltning, formidling, kunnskapsproduksjon og forskning. Sentrale oppgaver er litteratursøking og fremskaffing, veiledning og kvalitetssikring i kildebruk og publisering. Bibliotektjenesten har også ansvar for publikumstilbudet ved bibliotekene på Glomdalsmuseet og Norsk Skogmuseum, og bistår de andre avdelingene i forvaltning av samlingene. Les mer om bibliotek og boksamlinger i Anno her.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2