Domkirkeodden 2016

Forvaltning

Domkirkeodden er et viktig parkområde for Hamars befolkning. Skjøtsel av museets friluftsområde og vedlikehold av bygninger er tiltak som må ses i sammenheng. Hogging av trær er nødvendig for å bedre lokalklimatiske forhold. Tett skog hindrer opptørking fra sollys og vind.

Tilstandsregistreringen av bygningene på Domkirkeodden er i hovedsak fullført. Også i år har det vært lagt på bølgeblikk på noen seterbygninger for å hindre større lekkasjer. Vedlikehold av museets antikvariske bygninger er et kontinuerlig arbeid, og sist år er det gjort utbedringsarbeider på barfrøstua.

Med sentralt avsatte vedlikeholdsmidler har Storhamarbygningen blitt renovert innvendig med nye gulv. Nye vinduer skal også settes inn, noen som vil bedre arbeidsforholdene betydelig for de ansatte.

Museet har et viktig samarbeid med Riksantikvaren om utskiftning av sementfuger i ruinene på bispeborgen. Arbeidet utføres av museets håndverkere, som opparbeider seg viktig kunnskap om ruinen og høy kompetanse for arbeid med middelaldermur.

Sikring av museets samlinger er viktig. Gjenoppbygging av brannvarslingsanlegget og innbruddsanlegget ble fullført.


  • Hvite skyer speiler seg i glasset på vernebygget mens silhuetten av domkirkeruinen skimtes bak glasset. (Foto/Photo)
    1/1
    Foto: Domkirkeoddens fotoarkiv

Formidling

2016 var et begivenhetsrikt år på Domkirkeodden. Det totale besøket gikk opp med 13,2%, fra 37 939 til 42 934 besøkende. Det gode besøket skyldes blant annet suksess med nye og etablerte arrangementer og økt oppmerksomhet og besøk som følge av sommerbåten på NRK. 

Et av årets nye arrangementer var MuseumsNATT. Et arrangement som de senere årene har blitt vanlig i storbyer i Europa, men som ikke har bredt seg i Norge ennå. Arrangementet var i samarbeid med Kirsten Flagstad Museum, Migrasjonsmuseet, Kunstbanken, Norsk Jernbanemuseum og Atlungstad Brenneri. Ideen med MuseumsNATT er at publikum kan besøke mange museer på en kveld, gjennom organisert transport mellom museene. I år var det lagt til rette for transport med veteranbusser. Aktivitetene på de ulike stedene var varierte og annerledes enn hva en publikummer vanligvis møter på museene. Arrangementet ble meget godt mottatt av lokalbefolkningen og i media.

2016 var også første året på mange år at Hamars befolkning fikk tilbudet om en felles St. Hans-feiring. I samarbeid med Hamar kommune og Hamar Rotary inviterte Domkirkeodden til fest, og hamarsingene møtte opp i hopetall. Arrangementet bød på leker for barna, allsang, underholdning fra scenen og ikke minst et stort St. Hans-bål.

Domkirkeodden produserte i 2016 to temporære utstillinger. Den ene var Glimt fra dagliglivet - en utstilling med gjenstander fra dagliglivet som har vært i bruk fra 50–200 år siden. Den andre var et samarbeid med Hamar Katedralskole og deres linje vg2 design og tekstil. Elevene ble bedt om å lage middelaldersk redesign– hvor målet var å vise muligheten i brukte tekstiler og å skape noe nytt. Middelalder- og fantasykostymene, sydd av videregående elever, ble utstilt i Storhamarlåven under sommersesongen og vist frem på catwalk under middelalderfestivalen.

Middelalderfestivalen er museets største arrangement. Denne gangen satte festivalen nok en gang publikumsrekord. 

På Kirsten Flagstad Museum ble utstillingen i Hall of Fame utvidet med innlemmelse av en ny operastjerne; Ellen Gulbranson.

Skoleopplegget «En dag på katedralskole» ble gjennomført for første gang for elever på 6. trinn i Hamarskolen. Fokuset i skoleopplegget er hvordan en skoledag kunne fortone seg i middelalderen. Elevene fikk blant annet prøve å skrive på vokstavle, lære latinske ord og sanger, besøke katedralskolekjelleren på Domkirkeodden, samt høre historien om «Djevelens finger». I tillegg har skoletjenesten brukt mye ressurser på å planlegge to store skoleopplegg som skal gjennomføres i 2017: Stangequizen og En ring skal samle dem - fra Tolkien til Wagner med Kirsten Flagstad.

Fornying

Nye utstillingslokaler står høgt på ønskelisten på Domkirkeodden. Dette ses i sammenheng med etableringen av et byhistorisk museumstilbud i samarbeid med Hamar kommune. Det ble gjort et viktig prinsippvedtak i formannskapet sommeren 2016 der kommunen ønsker å samarbeide med Domkirkeodden om et slikt tilbud og at dette skal ses i sammenheng med byggingen av et nytt publikumsbygg på Domkirkeodden. Arbeidet med reguleringsplan for utbygningsområdet har startet.