Hopp til hovedinnhold

Domkirkeodden 2018

  • Utskåret himling i Skråstadloftet viser firkanter og stjerner.
    1/1
    Anno Domkirkeoddens fotoarkiv

Både Kirsten Flagstad museum og Domkirkeodden opplevde en markant økning i besøkstallet for 2018. Bakgrunnen for økningen er sammensatt, men blant annet en satsing over tid på museets arrangementer og utstillinger, samt god jobbing fra regionens reiseliv, oppleves å være viktige forklaringer for den positive trenden.

Vedlikehold av ruiner, driftsbygninger og antikvariske bygninger samt skjøtsel av det store friluftsområdet står sentralt på Domkirkeodden. I år var vi ekstra bevisste den store brannfaren som det varme sommerværet forårsaket.

Her er noen av de tiltakene som Domkirkeodden har gjennomført i 2018:

Formidling

I 2018 gjenåpnet museet de to utstillingene fra reformasjonsjubileet i 2017; «Hamars undergang» og «Luthers lære – et dårlig bytte?». Begge utstillingene ble godt besøkt gjennom sesongen. I tillegg åpnet to nye, temporære utstillinger i Storhamarlåven: «Anno 2018», norsk samtids kunsthåndverk inspirert av middelalderen, og «Rokokko Forever», en interessant innføring i hvordan rokokkoen som stilart har påvirket klesdrakter og motebildet mange ganger opp gjennom historien; helt fra starten i Frankrike på 1700-tallet og fram til i dag.

MuseumsNATT, som er et samarbeid mellom sju institusjoner i Hamar og Stange, ble arrangert for tredje gang i 2018, og oppnådde nesten en fordobling av publikumsbesøket fra foregående år. I 2018 var tilbudet utvidet til sju steder som kunne besøkes på en kveld, med veteranbusser som fraktet publikum mellom de ulike stedene. Arrangementet er unikt i nasjonal sammenheng, og har fått mye oppmerksomhet i regionale media.

Vandreteateret «En Hamarkrønike» ble arrangert på senhøsten, og er et historisk teater som forteller om de dramatiske hendelsene da Norge og Hamar mistet sin selvstendighet til Danmark i 1537. Det som er spesielt med teateret, er at hendelsene som utspiller seg har funnet sted akkurat der skuespillerne står og går. Museet har som mål å gjøre dette teateret til en årlig foreteelse.

Både Middelalderfestivalen og julearrangementet «Jul i Borggården» befester seg som museets mest populære arrangementer. I en tid med stor konkurranse fra andre festivaler og ikke minst julearrangementer, er det oppløftende å se at satsing på lokal historie og formidling verdsettes. Arrangementene legger vekt på å gi et godt tilbud til hele familien, fra liten til stor.

Domkirkeodden har i 2018 gjennomført flere store skoleformidlingstilbud: «En dag på katedralskolen», «Lussi», «Stangequizen», samt et opplegg for 3. trinn i Hamarskolene på Kirsten Flagstad museum. Flere av oppleggene er utviklet de siste tre årene, og det er gledelig å se at kommunene og skolene benytter seg godt av museets tilbud.

Forvaltning

Ruinprosjektet

Ruinprosjektet er videreført fra 2017 og er i 2018 utvidet med en ekstern fullfinansiert stilling i murersesongen i 20 ukeverk. Istandsettingen av tårnruinen fortsetter og det er gjennomført rekonstruksjon av en murvegg. Vi sluttførte nordre innervange, hvor eldre sementfuger ble erstattet av kalkmørtel. Enkelte stein ble limt. Det er utarbeidet understøttelse av nisjer i murliv og laget trapper for tilgjengeliggjøring av bispeborgens sydfløy. Domkirkeodden har deltatt med innlegg på konferanser som Nordisk ruinseminar, Nordisk kalkforum og Ruinseminaret i Norge.  

Jemtlandsstallen

Istandsettingen av med Jemtlandsstallen fra Ringsaker videreføres. Bygningen er oppført i laft tidlig på 1800-tallet og viser en uthusbygning fra før hamskiftet på Hedmarken. Utskifting av laftestokker og stabilisering med strekkfisker er gjennomført. Utskifting av enkelte deler i taktro og understøttelse av innvendige takåser er gjort for forberedelse til tegltak.

Rosenlundstua

Bygningen funderte som innerstbolig for Storhamar gård og står på opprinnelig plass. Bygningen er oppført tidlig på 1800-tallet og er en rappet tvestue. Rosenlundstua brukes i dag som kokebokhus og huser Domkirkeoddens kokeboksamling. Taklekkasjer ble oppdaget ved vanninnsig langs pipe. Skaden er utbedret ved tetting av undertak. Opprinnelig taktegl er lagt tilbake.  

Eltonstua

Nattstue, senere gjenbrukt som husmannsstue, fra tidlig 1700-tall fra Elton i Stange. Bygningen er vedtaksfredet og tiltak er avklart med Hedmark fylkeskommune. Torvtak er fjernet for senere utbedring, på grunn av takkelasje på møne. Tekkingen erstattes midlertidig med plater.  

Bruvoldstabburet

Stabbur fra Bruvold i Moelv oppført på 1700-tallet kom tik Domkirkeodden i 1950. Bygningen er opprinnelig tekket med takflis i gran. Tekkingen er sårbar og har kortere levetid. Det ble oppdaget taklekkasje ved inspeksjon av bygningen, og det er lagt takplater oppå takflisa og vindskiene er erstattet med nye.

Grimsrudbygningen og Løtenbygningen

I løpet av vinteren 2018 er det gjort betydelige istandsettinger av vinduer på Grimsrud- og Løtenbygningen. Eldre materiale er utskiftet og samtlige glass er rekittet. Enkelte vinduer gjenstår innsatt i Løtenbygningen.

Kolsetbygningen

Taket på Kolsetbygningens overbygg for inngang er istandsatt. Flere deler er nylaget med fokus på eldre materialforståelse og håndverksteknikk. Innleid bygningsvernhåndverker Alexander Myrseth utførte arbeidet.

Samlingsrevisjon

Revisjon av samlinger for flytting til nytt fellesmagasin i Elverum er påbegynt. Møblesamlingen er valgt ut som pilot for flyttingen. 86 registeringer av middelaldergjenstander er utført i Primus og museet har hatt en tilvekst på 51 kulturhistoriske gjenstander i 2018. Tekstilmagasinet tidligere lokalisert i leide lokaler på Åker ble, på grunn av nye eiere på Åker, flyttet til nye lokaler i Stålverket. Enkelte objekter som vogn og slede fra Hamar bryggeri er plassert i Fargeringen som disponeres av Norsk jernbanemuseum.  

Fornying

Nye lokaler for helårsåpne utstillinger og sårt tiltrengte kontorarealer har lenge stått på ønskelista på Domkirkeodden. Nye utstillingslokaler vil åpne mange muligheter for aktuelle og moderne utstillinger. Arbeidet med detaljregulering av byggetomt har fortsatt i 2018, og vil være sluttført i 2019.