<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2573186919483022&ev=PageView&noscript=1" />

Årsrapport 2018

Styrets beretning, årsregnskap og revisjonsbertning kan lastes ned som pdf nederst på siden.

Nøkkeltall 31.12.2018

20182017
Besøkende totalt240 402238 259
Bygningsmasse533553
Gjenstandssamling176 511173 211
Fotosamling4,6 mill4,5 mill
Omsetning119 mill kr118,4 mill kr
Gaveforsterkningsmidler0,11 mill kr2,3 mill kr
Egenkapital12 mill kr12,4 mill kr
Aktive prosjekter6766
Årsverk125124
Sykefravær5,80 %4,60 %