Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

  • Portrett av konservator Elisabet Sveingar Amundsen.

Elisabet Sveingar Amundsen

Stilling: konservator NMF, Norsk Skogmuseum
Tittel: cand.philol, hovedfag etnologi
Epost: elisabet.sveingar.amundsen@annomuseum.no
Tlf: 481 46 427

Vesentlige publikasjoner

«Drømmen om Vidda.» Villreinjakt på
Hardangervidda som rekreasjon og viltforvaltning 1870 – 1920». Hovedoppgave i etnologi, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, våren 2007

Siste publikasjoner

2018. «‘Alle børn er jo af naturen friluftselskere’. Friluftsliv som oppdragende prosjekt rundt 1900». I Haugen, Bjørn Sverre Hol og Pedersen, Mona (red.) Utdanning Hedmark. Anno museums skriftserie nr. 2, s. 39–78. Trondheim, Museumsforlaget.

2018. «Johannes Dahl – Hardangerviddas forteller». Som Daga’lir, årg. 34, s. 68–75, 133.

2007. «Wild Animals in a Free Man’s World? North American References in Norwegian Sportsmen’s Descriptions of Reindeer, 1850–1950». I Dave Aftandilian, Marion W. Copeland og David Scofield Wilson (red.) What Are the Animals to Us? Approaches from Science, Religion, Folklore, Literature, and Art, s. 111–139. Knoxville: The University of Tennessee Press.

2001. «Krypskytteri i ’Rypejægerens Ager’. Om å gripe ideologier gjennom tekst». Dugnad. Tidsskrift for etnologi, årg. 27, 3/4-2001, s. 65–86.

2001. «Vilt fjell – fritt vilt? Paradokser i debattene om den landsomfattende totalfredningen av villreinen 1902–06».I Arne Kalland og Tarjei Rønnow (red.) Miljøkonflikter. Om bruk og vern av naturressurser, s. 27–45. Oslo: Unipub.


Særlige interesseområder

Naturbruk, jakt, friluftsliv, forholdet natur–menneske, globalisering, transkulturelle prosesser, sakprosa.

Prosjekter under arbeid

«Harmoni og konflikter: friluftsliv og skogbruk i Oslomarka gjennom tidene», i samarbeid med Lars Helge Frivold, NMBU.


Annet (upubliserte arbeider,seminarinnlegg, forelesninger, utstillinger)

2019. «‘Alle børn er jo af naturen friluftselskere’. Forestillinger om barn og natur rundt 1900». Innlegg, Forening for kulturforsknings fagkonferanse 2019, Oslo, 01.02.2019.

2018. «Når elghund er best». Temporær utstilling, Norsk skogmuseum. Åpning 09.08.2018.

2016–2018. «Ulvetider». Temporær utstilling, Norsk skogmuseum. Åpning 26.04.2018.

2010–2014. «TRÅKK i mangfoldig natur». Permanent utstilling, Norsk skogmuseum. Åpning i tre etapper: 2010, 2011 og 2014.

2008. «Totalfredning av villreinen på Hardangervidda før og nå». Foredrag, Ål Rotary, Ål, 19.02.2008.

2007. «Britiske og skandinaviske maskuline kroppsidealer ca. 1840–1940: En komparasjon». Prøveforelesning, Universitetet i Oslo, 21.06.2007.


Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2