Faglig profil

Elisabet Sveingar Amundsen

  • Portrett av konservator Elisabet Sveingar Amundsen.

Stilling: konservator NMF, Norsk Skogmuseum
Tittel: cand.philol, hovedfag etnologi
Epost: elisabet.sveingar.amundsen@annomuseum.no
Tlf: 481 46 427

Vesentlige publikasjoner

«'Drømmen om Vidda'. Villreinjakt på
Hardangervidda som rekreasjon og viltforvaltning 1870 – 1920». Hovedoppgave i etnologi, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, våren 2007

Siste publikasjoner

«Wild Animals in a Free Man’s World?
North American References in Norwegian Sportsmen’s Descriptions of Reindeer, 1850–1950», i Dave Aftandilian, Marion W. Copeland og David Scofield Wilson (red.) (2007), What Are the Animals to Us? Approaches from Science, Religion, Folklore, Literature, and Art. Knoxville: The University of Tennessee Press.

«Krypskytteri i ’Rypejægerens Ager’. Om å gripe ideologier gjennom tekst», Dugnad. Tidsskrift for etnologi, årg. 27, 3/4-2001, s. 65–86.

«Vilt fjell – fritt vilt? Paradokser i debattene om den landsomfattende totalfredningen av villreinen 1902–06», i Arne Kalland og Tarjei Rønnow (red.) (2001), Miljøkonflikter: om bruk og vern av naturressurser, s. 27–45. Oslo: Unipub.

«Nature – a pantry for the bourgeoisie? Hunting policies in Norway 1850–1900», i Patricia Lysaght (red.) (2000), Food From Nature. Attitudes, Strategies and Culinary Practices, s. 43–52. Uppsala: The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture.

Særlige interesseområder

Naturbruk, jakt, friluftsliv, forholdet natur–menneske, globalisering, transkulturelle prosesser, sakprosa.

Prosjekter under arbeid

«Friluftsliv som oppdragende prosjekt rundt 1900» (artikkel)

«Friluftsliv i Nordmarka på 1800-tallet» (artikkel)

Annet (upubliserte arbeider,seminarinnlegg, forelesninger, utstillinger)

«Totalfredning av villreinen på Hardangervidda før og nå». Foredrag, Ål Rotary, 19.02.2008.

«Britiske og skandinaviske maskuline kroppsidealer ca. 1840–1940: En komparasjon». Prøveforelesning, Universitetet i Oslo, 21.06.2007.