Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

  • portrettbilde av espen holyen
    portrett espen holyen

Espen Holøyen Skjærbakken

Stilling:  Seksjonsleder Dokumentasjonsenheten
Tittel:  cand. philol, etnologi, UiO. Oppgavetittel hovedoppgave 2001 “Da levde vi ta mat, nå leve vi ta peeng” : ei skogsbygd i endring, en verdi- og holdningsanalyse ca. 1930-2000.
Epost: Espen.Skjaerbakken@annomuseum.no
Tlf: 974 74 577

Vesentlige publikasjoner

Indre Østlandets trebåter: langs Glommavassdraget og østlige deler av Drammensvassdraget. Norsk skogmuseums skrifter  nr 1, Elverum, 2005.

Siste publikasjoner

“Småbåttradisjon på indre Østlandet – båten i mjøslandskapet” i Årbok for Mjøsmuseet, 2007

”Negativarkivet etter fotograf Gustav Borgen” i Museumsbulletinen 2006, Norsk Folkemuseums venner.

Særlige interesseområder

Fotohistorie, tidlige portrettfotografsamlinger, tidlig 1900-talls amatørfotografering. Trebåten i innlandet, form og funksjon. Vokal folkemusikk fra Hedmark.

Annet (foredrag, innlegg, notater etc)

“Tilstandsvurdering av fotoarkivet ved Norsk Skogbruksmuseum”. Internrapport, 1998. Norsk Skogbruksmuseum. Anne Aune/Espen Skjærbakken

”Rapport fra registrering av båter i Gudbrandsdalen og på Mjøsa sommeren 1999.” Intern rapport, 1999, Norsk Skogbruksmuseum

”Rapport fra registrering av båter i Mjøsa, Randsfjorden og Valdres sommeren 2000.” Intern rapport, 2000, Norsk Skogbruksmuseum.

Reguleringsplan for Eidsvoll Verk kulturfaglige vurderinger – Eiendommene på Eidsvoll Verk. Bakgrunnsmateriale for reguleringsplan for Eidsvoll Verk, Eidsvoll kommune 2006.

En Gudegave – Gudefamiliens bildesamling. Digitalt fortalt, 2009.

Fotoarbeidet ved Norsk Folkemuseum. Internt notat, 2009.

Dagbladarkivet – avisarkiv på museum. Innlegg på Landskonferanse foto 2010.

Hva skal fotoavdelingen i Hedmark Fylkesmuseum være? Internt notat, 2011.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2