Faglig profil

Helga Reidun B. Nesset

  • Museumskonsulent, tekstil, gjenstander, formidling ved Musea i Nord-Østerdalen Helga Reidun Bergebakken Nesset. (Foto/Photo)
    Foto: Bård Løken/ Anno Museum

Stilling:  Museumskonsulent, tekstil, gjenstander, formidling
Epost: helga.reidun.nesset@nordosterdalsmuseet.no
Tlf: 901 63 327

Faglege utstillinger

Historiske kostymer: Konsulent og utviklar, m. a. til Spelet om Sara Oust.

Publikasjoner

I Årbok for Nord-Østerdalen, tilsaman 21 artikler.

Artikler om drakt og tekstil, 11 stk. Her nemnast:

«Skjøtliv og skjøttrøyer», og «Langebukser og stutte liv» utg. 1989.

Værhetta i Nord-Østerdalen – mellom nordisk tradisjon og urban bymote. Utg. 2003.

Kvite linsvøp og raude band – dei eldre dåpskleda i Nord-Østerdalen. Utg. 2009

«Åbretl – fellplagg – fellvar». Vevtradisjon i Folldal, Alvdal og Tynset. Utg. 2001.

Artikler om husdyr, spesielt kyr:

«Stakkarane, koma no», kunamn. Utg. 1987

Saltsleiken – om salt-tasker, saltpyngler og busleik. 2006

Kubjøller. Samarbeid m/O. S. Grindal. Utg. 2005

I jubileumsbok for Alvdal Meieri:
Seterbruket i Alvdal, et tilbakeblikk .1996

Særlige interesseområder

Eldre tekstiler. Folkeleg draktskikk med spesiell vekt på Nord-Østerdalen.

Prosjekter under arbeid

Artikkel om draktområda i Østerdalen, utifrå eit utvalg arveskifter.

Anna forskningsarbeid

Rekonstruksjon av tradisjonell draktskikk frå to perioder på 1800-talet, i praksis.

Rekonstruksjon av J. F. L. Dreier sine draktakvareller frå slutten av 1700-talet.