<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2573186919483022&ev=PageView&noscript=1" />

Faglig profil

Ida Kristine Teien

  • Portrett av fagkonsulent Ida Kristine Teien. (Foto/Photo)
    Bård Løken/ Norsk skogmuseum

Stilling:  Fagkonsulent Norsk skogmuseum, konservator NMF
Tittel:  Master i kultur- og idéstudier. Studieretning:
Kulturhistorie, oppgavetittel: Fra arbeidshest til Fordson. Traktorens endringer i Stanges arbeid og landskap 1912-1970. (2010)
Epost: Ida.Kristine.Teien@annomuseum.no
Tlf: 466 68 424

Siste publikasjoner

"Moltekrig på Hedmarksvidda". Tidsskriftet Utmark 1/2019: http://hdl.handle.net/11250/2586608

Tæger –En studie av håndverkstradering og gjenstandskomplekser. I: Anno Hedmark. Harald Jacobsen (red.) 2015.

Da traktoren kom til Stange. Fra arbeidskraft til maskinkrefter. I: Fra kaupang og bygd 2011, årbok for Hedmarksmuseet, Hamar.

Særlige interesseområder

Materiell kultur, primærnæringenes kulturhistorie, kulturlandskap, matkultur og håndverk.

Annet (upubliserte arbeider, seminarinnlegg, forelesninger, utstillinger)

Prosjektrapport ”Aktive samlinger”. Et prosjekt for Stiftelsen Domkirkeodden, et samarbeid mellom Bevaringsavdelingen og Hedmarksmuseet. 2010.

Innlegg på årsmøte i Forskerforbundet i Hedmark våren 2011. Presentasjon av prosjektrapport ”Aktive samlinger”. 

Innlegg på fagseminar for museene i Hedmark og Oppland. Presentasjon av masteroppgaven med fokus på perspektiver omkring diskusjonen om modernitet. Våren 2010.