Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

Ida Kristine Teien

  • Portrett av fagkonsulent Ida Kristine Teien.

Stilling: Konservator NMF, Norsk skogmuseum 
Tittel:  Master i kultur- og idéstudier, med fordypning i studieretningen kulturhistorie.  

Studieretning: Kulturhistorie, oppgavetittel: Fra arbeidshest til Fordson. Traktorens endringer i Stanges arbeid og landskap 1912-1970. (2010)

Epost: Ida.Kristine.Teien@annomuseum.no
Tlf: 466 68 424

Vesentlige publikasjoner

2010 – Masteroppgave: «Fra arbeidshest til Fordson. Traktorens endringer i Stanges arbeid og landskap 1912-1970.» Universitetet i Oslo.

Publikasjoner under arbeid

2022 – Upublisert artikkel: «Fra Klevfos Cellulose- & Papirfabrik AS til Klevfos industrimuseum - Et industrimiljø formet av endring i museumsideologi og bevaringsstrategi»

Publikasjoner

Fagfellevurderte utgivelser:

2019 - "Moltekrig på Hedmarksvidda". Tidsskriftet Utmark 1/2019: http://hdl.handle.net/11250/2586608

2015 - Tæger –En studie av håndverkstradering og gjenstandskomplekser. I: Anno Hedmark. Harald Jacobsen (red.)

2011 - Da traktoren kom til Stange. Fra arbeidskraft til maskinkrefter. I: Fra kaupang og bygd 2011, årbok for Hedmarksmuseet, Hamar.

Søk i Cristin-databasen: https://bit.ly/3IO3Czp

Særlige interesseområder

Matkultur, materiell kultur, primærnæringenes kulturhistorie, kulturlandskap.

Upubliserte arbeider

2020– 2022  Bidragsyter i «Kunnskapsprosjektet». Et samarbeidsprosjektet mellom Anno Klevfos industrimuseum og Fabrica kulturminnetjenester AS.

2019 – Notat om fabrikkbygningens tilstand. Klevfos industrimuseum. Intern rapport til Riksantikvaren. (s. 1-61)

2010 – Prosjektrapport: Et samlingsforvaltningsprosjekt for Domkirkeodden og Hedmarksmuseet. «Aktive samlinger».

Utstillinger

2012. «Get over it». En kommentarutstilling om ungdommens holdninger til  22. juli. Et samarbeidsprosjekt mellom Norsk skogmuseum, Glomdalsmuseet og Kvinnemuseet i Hedmark fylkesmuseum.

2011–2014. «TRÅKK i mangfoldig natur». Permanent utstilling, Norsk skogmuseum. Bidrag i andre og tredje byggetrinn (2011 og 2014).

2016. «Det fantastiske treet». Prosjektleder for en permanent utstilling ved Norsk skogmuseum. https://skogmus.no/utstillinger/detfantastisketreet

2017. Viva basket. En utstilling produsert av Sunnhordland museum (2015). I forbindelse med innlån av denne utstillingen produserte Norsk skogmuseum og Hedmark husflidslag et tillegg til denne utstillingen om meisbinding og neverfletting.

Foredrag og seminarinnlegg

2019 – Foredrag. «Fra arbeidshest til Fordson». Gamle Hvam museum.

2019 – Innlegg på skoghistorisk seminar arrangert av Anno Norsk skogmuseum i samarbeid med Østlandsforskning. «Moltekrig på Hedmarksvidda».

2017 – Møteleder konferanse og debatt «Ullialt» i regi av Norges Husflidslag. 

2017 – Foredrag. «Forskningsarbeidet i Anno museum». Borgarsyssel museum, Østfoldmuseene.

2016 –  Foredrag. «Fra arbeidshest til Fordson». Musea i Nord-Østerdal.

2015 –17  «Norges husflidslag og organisasjonens samfunnsrolle» Foredrag for Grue Husflidslag, Sør-Trøndelag husflidslag, Oppland husflidslag og Hedmark husflidslag.

2013 og 2014 – Innlegg på skogkonferansen Østerdalskonferansen. Presentasjon av utstillingsprosjektet «Det fantastiske treet». Norsk skogmuseum.

2011 – Foredrag. «Aktive samlinger på Domkirkeodden». En prosjektpresentasjon. Fagseminar Forskerforbundet i Hedmark fylkesmuseum. Glomdalsmuseet.

2010 – Foredrag. «Fra arbeidshest til Fordson». Innlegg på seminar om museumsforskning Hedmark fylkesmuseum, Domkirkeodden.

Andre faglige verv

2012 – (d.d)  Medlem i Anno museums forum for forskning og kunnskapsproduksjon.

2015 – Redaksjonsmedlem, bokutgivelsen «Anno Hedmark».

2014 – 2018  Styremedlem Norges husflidslag.