Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

Ingun Aastebøl

Stilling:  Konservator NMF/seksjonsleder Kongsvinger museum
Tittel:  cand. philol., hovedfag i nordisk, særlig norsk, språk og litteratur UiO, oppgavetittel: Ågot Gjems Selmer – Et forfatterskap med morsrollen i sentrum
Epost: Ingun.Aastebol@annomuseum.no
Tlf: 414 11 023

Vesentlige publikasjoner

Identitet og utdanning. I H. Jacobsen (red.), Anno Hedmark (s. 17–46). Trondheim: Museumsforlaget, 2015.

Kvinnesak – er det noen sak?, Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal, Kongsvinger 2011

Skoglandet, Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal, Kongsvinger 2009, redaktør (én av tre)

Redaktør av tidsskriftet Solør-Odal 1998–2002, samt til sammen 16 måneder i perioden 1990–1997

Og Gud skapte kvinnen…, Kvinnemuseet 1998

Glass i Grenseland. Magnor Glassverk 1896–1996, Museene i Solør-Odal, Kongsvinger 1996

Tilla Valstad. Kreativ kvinne i kulturens tjeneste, Asker Museum, Asker 1995

Siste publikasjoner

Identitet og utdanning. I H. Jacobsen (red.), Anno Hedmark (s. 17–46). Trondheim: Museumsforlaget, 2015.

 «1814 – en annen historie». Solør-Odal, 46, s. 4–7, 1/2014.

«Fred med svenskene i 200 år». Solør-Odal, 46, s. 16–21 3/2014. 

Særlige interesseområder

Forfattere, litteratur. Kvinnehistorie, likestilling. Språk som identitetsbygger/-markør (dialekter/sosliolekter). Klassereise, utenforskap.

Prosjekter under arbeid

«Hans Børli – fra måsan til Melkeveien», pedagogisk opplegg, dokumentarfilm.m.m.

Minnepolitikk-prosjekt i Litteraturnettverket. Om minneplasser og formidling knyttet til Hans Børli, sammen med Bjørn Sverre Hol Haugen.

Nord-Odalsundersøkelsen, identitet og utdanning, aksjonsforskning m.m., med Knut Ola B. Storbråten.

Annet (upubliserte arbeider, seminarinnlegg, forelesninger, utstillinger)

«1814 – en annen historie», prosjektleder for utstilling    

«Den vanskelige sannheten», foredrag under Sigurd Hoel-arrangementet i Lysukene 2014 (omarbeidet versjon av foredraget fra 2010)    

«Milepeler i likestillingshistorien», kåseri/foredrag holdt felre ganger 2012–2013 i ankledning Stemmerettsjubileet

«Et unikt stykke norgeshistorie – presentasjon av prosjektet Dokument hundre kvinner», Det nasjonale museumsmøtet i Oslo, august 2011

«Sigurd og Selma – kulturarv og fortellinger fra de store skogene», foredrag under Sigurd Hoel-arrangement i Lysukene i Odalen, Nord-Odal bibliotek, mars 2011

«Den vanskelige sannheten», innlegg på seminar om museumsforskning, Domkirkeodden, november 2010


Prosjekteder for

«Kvinnesak – er det noen sak?», utstilling Kvinnemuseet 2009

«Hans Børli – Fra måsan til melkeveien», 2007–

«Sigurd Hoel – fra Odalen til verdens ende», Museene i Solør-Odal 2002–2004

«Åsta Holts hjem – på vegen til museum», Museene i Solør-Odal 1999–2001

«Kjøkkenbenken tur–retur», utstilling Kvinnemuseet 1998

«Og Gud skapte kvinnen…», utstilling Kvinnemuseet 1997

Arkivprosjektet i Solør-Odal, Museene i Solør-Odal 1995–1998

Arkivprosjektet i Akershus, Akershus fylkesmuseum 1993–1994

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1