<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2573186919483022&ev=PageView&noscript=1" />

Faglig profil

Kirsten Frønes

  • Konservator ved Musea i Nord-Østerdalen Kirsten Frønæs. (Foto/Photo)
    Foto: Bård Løken/ Anno Museum

Stilling: Konservator, Musea i Nord-Østerdalen
Tittel: Cand. Philol, Hovedfag etnologi Universitetet i Oslo, Oppgavetittel: «Det blir ikke hull i en tann som er ren»
Epost: kirsten.frones@annomuseum.no
Tlf: 472 95 676

Siste publikasjoner

Frønæs, Kirsten 2014. "Restaureringsarbeidet på Bjørgan". I Dammen, Runhild, red. Årbok for Nord-Østerdalen. Tynset, Musea i Nord-Østerdalen.

Frønæs, Kirsten 2013. "Å rekonstruere en strømpe". I Alander, Arild, red. Årbok for Nord-Østerdalen. Tynset, Musea i Nord-Østerdalen.

Gjennom skolen passerer hele folket revy. I: Tobias nr. 1, 2011

Gunnar Vefring – maler i arktis. I: Årbok for Nord-Østerdalen 2010


Særlige interesseområder

Medisinhistorie, tannhelse, hygiene og folkehelse. Forholdet mellom mennesker og dyr kulturhistorisk kontekst. Byggeskikk.

Utstillingsprosjekt 1814: Nasjonalisme og demokrati.

Hijab- med rett til å velge Oslo Museum 2009

Gunnar Vefring – maler i arktis. Nordøsterdalsmuseet, Hedmark fylkesmuseum, 2011

Annet

Det blir ikke hull i en tann som er ren. Foredrag ved tannlegeforeningens landsmøte 2008

Hvorfor er tannhelse interessant for en kulturhistoriker? Foredrag for tannhelsedistrikt Nord-Øst 2013