Hopp til hovedinnhold

Kongsvingerregionen 2018

Forskning og kunnskapsproduksjon

I løpet av 2018 har Anno Kongsvingerregionen produsert fire artikler i Annos publikasjon nr. 2/2018. Dette var «En sjø så blank en luft så blå» av Ingun Aastebøl og Knut Ola B. Storbråten, «Kvinner og menn på utstilling» av Mona Holm samt to artikler av Bjørn Sverre Hol Haugen. I tillegg ble redaktøransvaret for publikasjonen utøvet fra avdelingen.

Under museumslandsmøtet i april ble boka Forfattarens skriftstader, ved redaktør Ottar Grepstad, lansert. I boken finner man artikkelen «Lyrikkens plass i landskapet. Om minneplasser for Hans Børli og hans forfatterskap» av Bjørn Sverre Hol Haugen og Ingun Aastebøl. Artikkelen er et resultat av deltakelse i Minnekulturprosjektet 2015–2018 i regi av Litteraturnettverket.

Solør-Odal utkom med fire nummer som vanlig, der flere av artiklene var forfattet av avdelingens ansatte. I 2018 ble det fullført en utarbeiding av Kulturminneplan for Eidskog kommune. Denne ble endelig vedtatt desember 2018. Dette arbeidet ble utført av Knut Ola B. Storbråten og Ingun Aastebøl.

Kvinnemuseet

Forvaltning 

Oslo Kvinnelige Handelsstands arkiv ble ferdig sortert og katalogisert og publisert på Asta-portalen. Et etterslep på nærmere hundre gjenstander ble ferdig registrert i Primus/Digitalt museum og plassert på magasin.

Formidling

Sommeren 2018 ga rom til utstillingen «Between the Lines» som besto av over hundre norske billedkunstneres bidrag til Metoo i form av risografier. I tillegg ble det jobbet med videreutvikling av de faste utstillingene som åpnet i 2017. I løpet av året holdt Mona Holm flere taler som president i International Association of Women’s Museums. Dette var på åpning av det iranske Kvinnemuseets første utstilling i eksil i Den Haag. Deretter på en internasjonal kvinnemuseumskonferanse Istanbul, (sammen med presidenten i ICOM), der det norske kvinnemuseet også bidro inn i en felles internasjonal utstilling. Etter dette på 30-årsjubileet til Kvinnemuseet i Merano, Italia. Og til sist på 100-årsjubileet som markerte første valgte parliamentskvinne i Irland.

Fornying

Kvinnemuseet utviklet et nytt prosjekt sammen med Museumsnettverk for kvinnehistorie, «Nå begynner ‘a med det der igjen» Dette prosjektet ble tildelt nesten 3 millioner fra Kulturrådet. Videre startet museet i samarbeid med International Association of Women’s Museum på arbeidet og søkingen til en ny utstilling om aborthistorie.

Forretning

I samarbeid med Frivilliggruppa til Kvinnemuseet har museet forsøkt seg på baking og salg av bakverk fra Norges eldste kokebok, skrevet av Maren Elisabeth Bang fra Skansgården, Kongsvinger.

  • 1/1
    Mona Holm holder tale under 100-årsjubileet som markerer første valgte parliamentskvinne i Irland.

Eidskog museum

Forretning

Som et sparetiltak har vi overført ansvaret av bygehuset til Eidskog Museums- og Historielag (EMH). Dette vil medføre mindre utgifter til forsikring, strøm og kommunale avgifter. Gressklipping og vedlikehold av utearealer på Almenninga, som tidligere ble utført av egen sommervikar, utføres nå av de ordinære sommervaktene og museets fast ansatte.

Det har blitt satset på videreutvikling av kafeen. Dette innebærer at vi har lagt oss på lave priser, noe som har resultert i flere salg. Vi handler dessuten inn varer lokalt i mindre skala, så svinnet har blitt minimalt.

Forvaltning

I fjor ble restaureringsprosjektet «Stallåven» ferdigstilt. Et omfattende oppryddingsarbeid på Eidskog museums anlegg, først og fremst på Almenninga, er påbegynt. Det er et stort etterslep når det gjelder orden og katalogisering av gjenstandssamlingene ved museet. Redskapssamlingen fra Iversmia er ferdig katalogisert (publisert på Digitalt museum vinteren 2019).

Formidling

Årlig kjøres det et fast opplegg med formidling i Den kulturelle skolesekken i Eidskog på flere av museets anlegg for fem ulike klassetrinn. De årlige DKS-oppleggene ble gjennomført, med unntak av Sootkanalen, som måtte utsettes på grunn av tørken og manglende vann i kanalen. Vandreutstillingen i anledning Børli-jubileet ble vist på Almenninga hele sommersesongen. Videre fikk Eidskog museum egen profil på Digitalt museum.

Fornying

Museet har foretatt en gjennomgang av konsolideringsavtalen med EMH, noe som har ført til en revidert utgave. Det er gjort en tydeligere grenseoppgang overfor EMH, og museet inntatt en tydeligere museumsfaglig posisjon.

Odalstunet

Forvaltning

Etter at det ble oppdaget en rekke dobbeltregistreringer av gjenstander, har det blitt satt i gang en opprydding av dette. Denne oppryddingen er nesten fullført. Det er også påbegynt ei grundig opprydding i redskapssamlinga. Museet har dessuten vært på befaring av kaldtmagasinet på Blokkodden, ettersom styret i Odalstunet ønsker et liknende lager for gardsredskap inne på tunområdet. Bakli ble avhendet på slutten av året. Eiendommen er solgt til naboene, og omfatter også om lag 2000 registrerte gjenstander. Nordveggen på Skjeppestadbygningen er panelt og vinduene sendt til restaurering. 

Formidling

I 2018 ble det produsert to utstillinger. En sommerutstilling med pyntehåndklær i Gjersøyen, og vinterutstillingen «En vinterdag før…» på kornmagasinet. Det er gjennomført DKS på Sagstua skolemuseum – Sigurd Hoels barndomshjem og skoleopplegg i forkant av Liv i stuene på Odalstunet. Det ble også arrangert omvisninger på hverdag på Odalstunet. Både i forbindelse med sommerarrangementene på Odalstunet og åpen seter i Skålbergsætra, var det store utfordringer knyttet til tørken og brannfaren. Publikumsbesøket var lavere enn normalt.

Fornying

I løpet av 2018 ble det etablert en Kulturpunkt-vandring på tunet. Det har også blitt påbegynt en aktivitetsløype for barn.

Forretning

I 2018 ble det arbeidet med å videreutvikle kafévirksomheten. Under Jul i stuene ble kapasiteten økt og det var blant annet salg av graut. På setra ble sortimentet økt med at det nå også er salg av pultost.

Kongsvinger museum

Forvaltning

Ole Boger-samlingen ble katalogisert i Primus og publisert på Digitalt museum. Vinduene i Aamodtgården har gjennomgått en rehabilitering. Dette ble et mer omfattende arbeid enn beregnet, da det viste seg å være langt større råteskader enn antatt. Man er fortsatt ikke i mål, og arbeidet er stoppet i påvente av ytterligere midler.

Formidling

I sommersesongen kunne museet tilby besøkende Øvrebyvandringer med besøk i Aamodts leilighet. I anledning 100-årsmarkeringen av spanskesjuken og dens herjinger i distriktet, ble utstillingen «Spanskesjuken – kan den komme igjen» satt opp. Utstillingen «Kongsvinger med kunstnerblikk», viste malerier med Kongsvingermotiv, hentet fra museets samling.

Fornying/forretning

Det har blitt jobbet med rehabilitering og oppgradering av kjøkkenet i Aamodtgården, for å tilrettelegge kafédriften etter dagens krav. Den eksterne driveren Fru Balchen, ved Marianne Mæland, er på plass. Det har også blitt innledet et tettere samarbeid med Kongsvinger festning/Kongsvinger festnings venner.

  • 1/1
    Barn deltar på arrangement på Børli.

Børli-jubileet

Anno museum Kongsvingerregionen var sterkt engasjert i Børli-jubileet «Hans Børli 2018», både gjennom deltakelse i arbeidsgruppa og styreplass i Hans Børli-selskapet. Museets dokumentarfilm ble endelig ferdigstilt og ble vist på selveste 100-årsdagen både på feiringen i Eidskog og på NRK2. Det ble produsert en egen vandreutstilling, som ble vist flere steder i jubileumsåret, blant annet i Oppistun, Børlis barndomshjem.

Museet deltok og var medarrangør ved en rekke arrangementer gjennom året, der 12-timers program på Deichmann og omvisninger i Børlis hjem Børheim som høydepunkter. Det ble gjennomført en ekstra dag med pedagogisk opplegg i Oppistun i tillegg til det ordinære DKS-opplegget. Det er utarbeidet en egen rapport for museets arbeid med Børli-jubileet.